Nguyễn Văn Phú

- Hơn 5 năm kinh nghiệm đào tạo các bạn học sinh, bồi dường HSG THCS.

- Là thành viên của nhóm nghiên cứu mạnh ĐHSP Huế.

- Đạt học bổng AMA giai đoạn 2017 - 2021, học bổng VALET 2020

- Đạt được bằng xuất sắc Sư phạm Vật lý trường Đại học Sư phạm Huế

Các khoá học cực HOT của giảng viên: Nguyễn Văn Phú

Học Tốt Lớp 8 - Môn Vật lý - Thầy Phú
Học Tốt Lớp 8 - Môn Vật lý - Thầy Phú
Giảng viên: Nguyễn Văn Phú
4 Chuyên đề
13 Bài học
2,000,000đ
1,000,000đ
Học Tốt Lớp 9 - Môn Vật lý - Thầy Phú
Học Tốt Lớp 9 - Môn Vật lý - Thầy Phú
Giảng viên: Nguyễn Văn Phú
3 Chuyên đề
7 Bài học
2,000,000đ
1,000,000đ