HOTLINE: 099.752.8636 - 024.5678.0343

Luyện Đề

Giải đề là cách tổng hợp kiến thức nhanh và dễ dàng nhất!

Tên
Mã Đề
Giảng Viên
Môn học
Danh mục
Cấp độ
Mức độ
 
  Bỏ lọc
Tìm thấy: 169 đề
No Mã đề Tiêu đề Môn Giảng Viên Ngày mở đề Cấp độ
1 DĐVSĐT2 Chương 4. Dao động và sóng điện từ - Đề 2 Vật Lý GV Mclass 16/07/2022 Lớp 12 Làm Đề
2 DĐVSĐT1 Chương 4. Dao động và sóng điện từ - Đề 1 Vật Lý GV Mclass 16/07/2022 Lớp 12 Làm Đề
3 ĐXC2 Chương 3: Điện xoay chiều - Đề 2 Vật Lý GV Mclass 16/07/2022 Lớp 12 Làm Đề
4 ĐXC1 Chương 3: Điện xoay chiều - Đề 1 Vật Lý GV Mclass 16/07/2022 Lớp 12 Làm Đề
5 KTMTC124 Kiểm tra một tiết chương 1, 2 - Đề 4 Vật Lý GV Mclass 05/07/2022 Lớp 12 Làm Đề
6 KTMTC123 Kiểm tra một tiết chương 1, 2 - Đề 3 Vật Lý GV Mclass 05/07/2022 Lớp 12 Làm Đề
7 KTMTC122 Kiểm tra một tiết chương 1, 2 - Đề 2 Vật Lý GV Mclass 05/07/2022 Lớp 12 Làm Đề
8 KTMTC121 Kiểm tra một tiết chương 1,2 - Đề 1 Vật Lý GV Mclass 05/07/2022 Lớp 12 Làm Đề
9 SC2 Chương 2: Sóng cơ - Đề 2 Vật Lý GV Mclass 05/07/2022 Lớp 12 Làm Đề
10 SC1 Chương 2: Sóng cơ - Đề 1 Vật Lý GV Mclass 05/07/2022 Lớp 12 Làm Đề
11 DĐC5 Chương 1: Dao động cơ - Đề 5 Vật Lý GV Mclass 05/07/2022 Lớp 12 Làm Đề
12 DĐC4 Chương 1: Dao động cơ - Đề 4 Vật Lý GV Mclass 05/07/2022 Lớp 12 Làm Đề
13 DĐC3 Chương 1: Dao động cơ - Đề 3 Vật Lý GV Mclass 05/07/2022 Lớp 12 Làm Đề
14 DĐC2 Chương 1: Dao động cơ - Đề 2 Vật Lý GV Mclass 05/07/2022 Lớp 12 Làm Đề
15 DĐC1 Chương 1: Dao động cơ - Đề 1 Vật Lý GV Mclass 05/07/2022 Lớp 12 Làm Đề
16 Dđư Đ 29/06/2022 Làm Đề
17 KTHK24 Kiểm tra học kì 2 - Đề 4 Vật Lý GV Mclass 05/07/2022 Lớp 11 Làm Đề
18 KTHK23 Kiểm tra học kì 2 - Đề 3 Vật Lý GV Mclass 05/07/2022 Lớp 11 Làm Đề
19 KTHK22 Kiểm tra học kì 2 - Đề 2 Vật Lý GV Mclass 05/07/2022 Lớp 11 Làm Đề
20 KTHK2 Kiểm tra học kì 2 - Đề 1 Vật Lý GV Mclass 05/07/2022 Lớp 11 Làm Đề
21 MVCDCQH1 Chương 7. Mắt và các dụng cụ quang học - Đề 1 Vật Lý GV Mclass 17/06/2022 Lớp 11 Làm Đề
22 KXAS2 Chương 6. Khúc xạ ánh sáng - Đề 2 Vật Lý GV Mclass 17/06/2022 Lớp 11 Làm Đề
23 KXAS1 Chương 6. Khúc xạ ánh sáng - Đề 1 Vật Lý GV Mclass 17/06/2022 Lớp 11 Làm Đề
24 KTMTC454 Kiểm tra một tiết chương 4-5 - Đề 4 Vật Lý GV Mclass 17/06/2022 Lớp 11 Làm Đề
25 dgnll1 ĐỀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC – LẦN 1 Toán Phạm Hoài Thương 15/06/2022 Lớp 9 Làm Đề