Xếp hạng học viên đạt điểm cao

 • 1
  Lò Thị Phương Thùy
  30 Điểm
 • 2
  Đoàn Thị Trà My
  29 Điểm
 • 3
  Vũ Ngọc Thanh Thư
  28 Điểm
 • 4
  Phan thanh Tiến
  27 Điểm
 • 5
  Nguyễn Quỳnh Anh
  26 Điểm
 • 6
  Trần Thị Anh Thư
  26 Điểm
 • 7
  Phạm lê Duy
  25 Điểm
 • 8
  Nguyễn Thùy Trang
  23 Điểm
 • 9
  Nguyễn Hải Thịnh
  23 Điểm
 • 10
  Nguyễn Quang Khánh
  23 Điểm
 • 11
  Trần Chu Hà Vi
  22 Điểm
 • 12
  Nguyễn Hoàng Linh
  22 Điểm
 • 13
  Bùi Khánh Linh
  22 Điểm
 • 14
  Nguyễn Phúc Đan Quỳnh
  21 Điểm
 • 15
  Hồ Quang Khánh
  21 Điểm
 • 16
  Nguyễn Đăng Dương
  21 Điểm
 • 17
  Cấn Thùy Trang
  20 Điểm
 • 18
  Đinh Thúy Diễm
  20 Điểm
 • 19
  Nguyễn Thị Ngọc Hân
  20 Điểm
 • 20
  trương hồng minh
  20 Điểm
 • 21
  Trần Phương Thanh
  19 Điểm
 • 22
  Nguyễn Hoàng Thảo Vy
  19 Điểm
 • 23
  Trần Thị Thu Thuận
  19 Điểm
 • 24
  Nguyễn Khánh Thư
  19 Điểm
 • 25
  Dương Bảo Ngọc
  19 Điểm
 • 26
  Đỗ Thy
  18 Điểm
 • 27
  Nguyễn Thị Ngọc Linh
  18 Điểm
 • 28
  Nguyễn khánh hoà
  18 Điểm
 • 29
  Vũ Thị Thơm
  18 Điểm
 • 30
  Đoàn Tuấn Anh
  18 Điểm
 • 31
  Nguyễn Hoàng Anh
  18 Điểm
 • 32
  Trần Ngọc Cẩm Tuyết
  18 Điểm
 • 33
  Nguyễn Thị Bích Thảo
  17 Điểm
 • 34
  Tô Lương Quỳnh Chi
  17 Điểm
 • 35
  Đặng Gia Mẫn
  17 Điểm
 • 36
  Dương Ngọc linh
  17 Điểm
 • 37
  Lê Trần Thu Hà
  16 Điểm
 • 38
  Trần Thị Quỳnh An
  16 Điểm
 • 39
  Phạm Hoàng Trà Giang
  15 Điểm
 • 40
  ThanhThảo
  15 Điểm
 • 41
  Văn Hữu Huy
  15 Điểm
 • 42
  Phạm Đào Ngọc An
  14 Điểm
 • 43
  Bùi Ngọc Trân
  13 Điểm
 • 44
  Trần Mỹ Ngọc
  13 Điểm
 • 45
  Vũ hà linh
  12 Điểm
 • 46
  Phạm thị như hoa
  12 Điểm
 • 47
  Nguyễn Hoàng Lam Anh
  12 Điểm
 • 48
  NguyenHaPhuong
  12 Điểm
 • 49
  Chu Việt Khang
  11 Điểm
 • 50
  Nguyễn Bảo Linh
  11 Điểm
 • 51
  phạm chí vỹ
  11 Điểm
 • 52
  Trung Phạm
  10 Điểm
 • 53
  Nguyễn Gia Hân
  10 Điểm
 • 54
  Trịnh Đức Hậu
  10 Điểm
 • 55
  Võ Nguyễn Anh Thy
  9 Điểm
 • 56
  Lê Quỳnh Chi
  9 Điểm
 • 57
  Văn Thị Tú Uyên
  9 Điểm
 • 58
  Phạm Phương Linh
  9 Điểm