Xếp hạng học viên đạt điểm cao

 • 1
  Nguyễn Thị Phương Mai
  10 Điểm
 • 2
  Mỹ An
  10 Điểm
 • 3
  Đoàn Luật Phú Hàn
  10 Điểm
 • 4
  LỘC CÔNG ANH
  10 Điểm
 • 5
  Nguyễn Huy Bảo
  10 Điểm
 • 6
  Đinh Thị Luyến
  9 Điểm
 • 7
  Huỳnh Thị Thanh Lan
  9 Điểm
 • 8
  Phạm Thị Hiền
  9 Điểm
 • 9
  Đào Việt Anh
  9 Điểm
 • 10
  Phạm thu hương
  8 Điểm
 • 11
  Hồ Hoa
  8 Điểm
 • 12
  Nguyên Quang Hiển
  8 Điểm
 • 13
  nguyễn thành minh
  8 Điểm
 • 14
  Đỗ Trọng Quyết
  8 Điểm