Xếp hạng học viên đạt điểm cao

 • 1
  Mỹ An
  10 Điểm
 • 2
  Nguyễn Huy Bảo
  10 Điểm
 • 3
  LỘC CÔNG ANH
  9 Điểm
 • 4
  Hi Chào Cậu
  8 Điểm
 • 5
  Đào Việt Anh
  8 Điểm
 • 6
  Ngô Bảo Long
  8 Điểm