Xếp hạng học viên đạt điểm cao

 • 1
  Mỹ An
  10 Điểm
 • 2
  Đào Việt Anh
  10 Điểm
 • 3
  LỘC CÔNG ANH
  10 Điểm
 • 4
  Nguyễn Như Đạt
  10 Điểm
 • 5
  Hi Chào Cậu
  9 Điểm
 • 6
  Trần Hồng Quang
  9 Điểm
 • 7
  Nguyễn Thị Ánh Tuyết
  9 Điểm
 • 8
  Trần Quang Tuyến
  9 Điểm
 • 9
  nguyễn tất hoàng
  8 Điểm