Fanpage Mclass | HOTLINE: 0981163685 | 0936248658 | 0911473882

Audio Ngữ Văn thầy Phạm Minh Nhật

Phạm Minh Nhật

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
17 bài giảng
346 phút
346 phút

B1 - HỒN CHƯƠNG BA DA HÀNG THỊT
Học thử 23 phút

B2 - NHỮNG ĐỨA CON TRONG GIA ĐÌNH
Học thử 24 phút

B3 - NGƯỜI LÁI ĐỒ SÔNG ĐÀ
Học thử 20 phút

B4 - CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA
Học thử 15 phút

B5 - AI ĐÃ ĐẶT TÊN CHO DÒNG SÔNG
Học thử 17 phút

B6 - ĐÀN GUITAR CỦA LOCRA
Học thử 20 phút

B7 - ĐẤT NƯỚC - NGUYỄN KHOA ĐIỀM
Học thử 25 phút

B8 - VỢ NHẶT - KIM LÂN
Học thử 18 phút

B9 - VỢ NHẶT - TÌNH HUỐNG TRUYỆN
Học thử 18 phút

B10 - VỢ CHỒNG A PHỦ
Học thử 15 phút

B11 - VỢ CHỒNG A PHỦ - GIÁ TRỊ NHÂN ĐẠO
Học thử 14 phút

B12 - VIỆT BẮC - 10 BỘ TRANH TỨ BÌNH
Học thử 20 phút

B13 - Việt Bắc - 8 Câu Thơ Đầu
Học thử 10 phút

B14 - Việt Bắc - 12 Câu Thơ Cảnh Ra Quân
Học thử 15 phút

B15 - VIỆT BẮC - 12 CÂU THƠ CẢNH RA QUÂN P2
Học thử 15 phút

B16 - TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP - HỒ CHÍ MINH
Học thử 21 phút

B17 - TÂY TIẾN
Học thử 26 phút

B18 - SÓNG - XUÂN QUỲNH
Học thử 17 phút

B19 - RỪNG XÀ NU
Học thử 13 phút

Tags: Thực chiến phòng thi

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN