Chia sẻ:

Live Vip Ngữ văn học ôn thi 9 vào 10

1,800,000đ 1,500,000đ 17% GIẢM
Môn: Ngữ Văn Cấp độ: Lớp 10 / Lớp 9 Video: 29 bài giảng Thời lượng: 1528 phút

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
29 bài giảng
1528 phút
1467 phút

LCETK1
LCETK2LKOLN1
LKOLN2

CNCGNXLCB801

LCB901
LCB902

KNCTP

LCB111
LCB112

DCCHLCTDXKK1


Tags: Khối Lớp 9 và THCS

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN