Chia sẻ:

Live Vip Ngữ văn học ôn thi 9 vào 10

1,800,000đ 1,500,000đ 17% GIẢM
Môn: Ngữ Văn Cấp độ: Lớp 10 / Lớp 9 Video: 51 bài giảng Thời lượng: 2767 phút

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
51 bài giảng
2767 phút
2706 phút

LCETK1
LCETK2LKOLN1
LKOLN2

CNCGNXLCB801

LCB901
LCB902

KNCTP

LCB111
LCB112

DCCHLCTDXKK1
ATND01BLBVV9

DGKV91
TQKTV9
THKTV9
Tags: Khối Lớp 9 và THCS

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN