KHÓA TỪ VỰNG SKG

Phí Thị Bích Ngọc

GIỚI THIỆU

Khóa học được tặng khi đăng ký khóa học livestream 2k3 cùng cô Phí Thị Bích Ngọc

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

  • Hiểu được các từ vựng mới của cuốn SKG cũ và cuốn SKG mới của BGD.
  • Dễ dàng nhớ được với số lượng từ vựng đồ sộ.
  • Phản ứng nhanh khi sử dụng tiếng anh nhuần nhuyễn

Tags: LIVE C - Luyện Thi Theo Chuyên Đề Ôn tập thi cuối kỳ

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN