Fanpage Mclass | HOTLINE: 0981163685 | 0936248658 | 0911473882

LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Toán

Hồ Thức Thuận

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
85 bài giảng
0 phút
3272 phút

Bài 1: Ôn tập về góc trong không gian- Thể tích chóp
120 phút

Bài 2: Thể tích khối chóp (P2) - Thể tích Lăng Trụ
124 phút

Bài 3: Thể tích khối chóp- cạnh vuông đáy
106 phút

Bài 4: Thể tích chóp có 1 mặt bên vuông đáy
151 phút

Bài 4: Thể tích chóp có 1 mặt bên vuông đáy ( B2)
100 phút

Bài 5: Dạng 3 - Thể tích khối chóp đều
100 phút

Bài 5: Dạng 4 - Các khối chóp khác
129 phút

Bài 6: Dạng 5 - Sử dụng định lý về tỷ số thể tích
129 phút

Bài 7: Dạy lại từ đầu hình không gian
147 phút

Bài 8: Chữa bài tập còn lại Dạng 4 - 5 ( thể tích ) (P1)
150 phút

Bài 8 : Khối đa diện cắt ra từ khối chóp ( P2)
10 phút

Bài 9: Chương 2: 64 câu trắc nghiệm nón-trụ-cầu (buổi1)
159 phút

Bài 9: 64 câu trắc nghiệm nón-trụ-cầu (buổi 2)
132 phút

Bài 10 : Live trường chuyên thái bình thi thử lần 1
112 phút

Bài 11: 56 câu vận dụng nón-trụ-cầu
119 phút

Bài 12: Chương 3 : Hình Oxyz
98 phút

Bài 13: Chọn lọc 148 câu hình oxyz mức độ thông hiểu( buổi 1)
103 phút

Bài 13 : Chọn lọc 148 câu hình oxyz mức độ thông hiểu (buổi 2)
145 phút

Bài 13 : Chọn lọc 148 câu hình oxyz mức độ thông hiểu (buổi 3)
135 phút

Bài 14: Chọn lọc 101 câu hình oxyz mức độ VD-VDC
168 phút

Bài 15: Góc và khoảng cách trong hình OXYZ
118 phút

Bài 16: Cẩm nang ăn chắc 7-8 điểm toán 2020 ( phần 1)
110 phút

Bài 16: Cẩm nang ăn chắc 7-8 điểm toán 2020 ( phần 2)
173 phút

Bài 16: Cẩm nang ăn chắc 7-8 điểm toán 2020 ( phần 3)
164 phút

Bài 16: Cẩm nang ăn chắc 7-8 điểm toán 2020 ( phần 4)
157 phút

Bài 16: Cẩm nang ăn chắc 7-8 điểm toán 2020 ( phần 5)
113 phút

9309 phút

Bài 1: Tính đơn điệu - Cực trị hàm số
Ngày phát hành: 04/06/2019
124 phút

Bài 2: Cực trị hàm số MIN-MAX
Ngày phát hành: 06/06/2019
130 phút

Bài 3: Tiệm Cận - Đồ thị
Ngày phát hành: 11/06/2019
100 phút

Bài 4: Tương giao hàm số - Biện luận số nghiệm
Ngày phát hành: 13/06/2019
109 phút

Bài 5: Phương trình tiếp tuyến - chữa bài tập có tham số m
Ngày phát hành: 18/06/2019
106 phút

Bài 6: Tổng hợp các dạng đồ thị 2019
Ngày phát hành: 20/06/2019
97 phút

Bài 7: VDC 8+ tuyển chọn - P1
Ngày phát hành: 25/06/2019
55 phút

Bài 7: VDC 8+ tuyển chọn - P2
Ngày phát hành: 27/06/2019
110 phút

Bài 8: Kĩ năng đọc đồ thị và BBT
Ngày phát hành: 02/07/2019
102 phút

Bài 9: Cực trị hàm số
Ngày phát hành: 04/07/2019
112 phút

Bài 10: Tổng ôn chương I hàm số
Ngày phát hành: 09/07/2019
95 phút

Bài 11: Cực trị và Đồng biến
Ngày phát hành: 11/07/2019
98 phút

Bài 12: Tuyển chọn 43 câu chương I hàm số - Phần 1
Ngày phát hành: 20/08/2019
23 phút

Bài 12: Tuyển chọn 43 câu chương I hàm số - Phần 2
Ngày phát hành: 20/08/2019
160 phút

Bài 13: Tổng ôn hàm số - Full dạng
Ngày phát hành: 22/08/2019
103 phút

Bài 14: Siêu phẩm đồ thị hàm hợp VDC 8+ P5
Ngày phát hành: 27/08/2019
147 phút

Bài 15: Đề test đánh giá năng lực 2k2
Ngày phát hành: 28/08/2019
161 phút

Bài 16: ĐỀ KHẢO SÁT ĐẦU NĂM LỚP LIVE VIP 2K2 Lần 1
Ngày phát hành: 29/08/2019
phút

Bài 14: Siêu phẩm đồ thị hàm hợp VDC 8+ P4
Ngày phát hành: 27/08/2019
phút

Bài 17 : Siêu phẩm đồ thị hàm hợp VDC 8+ P2
Ngày phát hành: 29/08/2019
113 phút

Bài 18 : Đồ thị hàm hợp VDC - Tiệm Cận VDC 8+
Ngày phát hành: 03/09/2019
104 phút

Bài 19: Tổng ôn chương I - Hàm số
Ngày phát hành: 05/09/2019
140 phút

Bài 20: Cực trị hàm số chứa trị tuyệt đối
Ngày phát hành: 10/09/2019
136 phút

Bài 21: Bổ trợ - 59 câu đồ thi VDC
Ngày phát hành: 17/09/2019
158 phút

Bài 22: DẠY LẠI TỪ ĐẦU CHƯƠNG 1-HÀM SỐ(Buổi 1)
Ngày phát hành: 18/09/2019
145 phút

Bài 23: Bài tập tự luyện chương I- hàm số
Ngày phát hành: 18/09/2019
phút

Bài 24: Chủ đề 1 : Lũy Thừa
Ngày phát hành: 24/09/2019
118 phút

Bài 25: Live chữa đề thi mẫu cuối tháng 9
Ngày phát hành: 28/09/2019
197 phút

Bài 26: Chủ đề 2: Logarit
Ngày phát hành: 01/10/2019
142 phút

Bài 27: Đề thi đánh giá năng lực tháng 9
Ngày phát hành: 05/10/2019
0 phút

Bài 28: Chủ đề 3 : Hàm số mũ - Lũy thừa - Logarit
Ngày phát hành: 08/10/2019
129 phút

Bài 29: Chủ đề 4 : Phương trình - BPT mũ
Ngày phát hành: 15/10/2019
136 phút

Bài 30: Chủ đề 5: Phương trình - BPT logarit
Ngày phát hành: 22/10/2019
162 phút

Bài 31: Tuyển chọn mũ-logarit mức độ thông hiểu
Ngày phát hành: 29/10/2019
74 phút

Bài 32: Kiểm tra chất lượng giữa HK 1
Ngày phát hành: 04/11/2019
123 phút

Bài 33: Tuyển chọn mũ-logarit mức độ vận dụng - phần 1
Ngày phát hành: 07/11/2019
151 phút

Bài 33: Tuyển chọn mũ-logarit đề thi bộ giáo dục các năm - Phần 2
Ngày phát hành: 07/11/2019
phút

Bài 33: Tuyển chọn mũ-logarit mức độ vận dụng cao - Phần 3
Ngày phát hành: 07/11/2019
phút

Bài 34: Đề thi đánh giá năng lực tháng 10
Ngày phát hành: 07/11/2019
175 phút

Bài 35: Tổng ôn mũ-lũy thừa-logarit.
Ngày phát hành: 08/11/2019
154 phút

Bài 36: Thi thử THPT Quốc Gia 2020 - Lần 1
Ngày phát hành: 09/11/2019
152 phút

Bài 37: Tuyển chọn đề giữa kì 1 năm học 2019-2020 - Phần 2
Ngày phát hành: 09/11/2019
0 phút

Bài 38: Tuyển chọn các bài toán về lãi suất hay gặp trong đề thi
Ngày phát hành: 12/11/2019
117 phút

Bài 39: Chọn lọc phần mũ-logarit trong đề thi BGD.
Ngày phát hành: 13/11/2019
168 phút

Bài 40: Chương 3 : Nguyên Hàm (buổi 1)
Ngày phát hành: 18/11/2019
113 phút

Bài 40: Nguyên Hàm ( buổi 2)
Ngày phát hành: 21/11/2019
142 phút

Bài 41 : Tổng ôn cấp tốc học kì 1.
Ngày phát hành: 22/11/2019
154 phút

Bài 42: Đề ôn luyện học kì 1- Đề số 1
Ngày phát hành: 24/11/2019
161 phút

Bài 43: Tích Phân
Ngày phát hành: 26/11/2019
138 phút

Bài 44: Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng
Ngày phát hành: 24/12/2019
159 phút

Bài 45: Ứng dụng của tích phân trong tính thể tích khối tròn xoay
Ngày phát hành: 30/12/2019
136 phút

Bài 46: Bài tập tự luyện chương 3 - Nguyên hàm tích phân.
Ngày phát hành: 30/12/2019
phút

Bài 47: Bộ đề mẫu ôn thi học kì 1 Toán 2019-2020
Ngày phát hành: 30/12/2019
phút

Bài 48: Đề ôn luyện học kì 1- Đề số 2
Ngày phát hành: 27/11/2019
163 phút

Bài 49: Đề thi toán ôn luyện học kì 1- sở Bạc Liêu
Ngày phát hành: 30/11/2019
157 phút

Bài 50: Đề cương ôn thi học kì 1
Ngày phát hành: 30/11/2019
0 phút

Bài 51: Tuyển chọn các phương trình mũ trong đề thi
Ngày phát hành: 30/11/2019
0 phút

Bài 52: Đề thi đánh giá năng lực tháng 11
Ngày phát hành: 30/11/2019
0 phút

Bài 53: Đề chuyên sư phạm Hà Nội HKI 2019-2020
Ngày phát hành: 30/11/2019
0 phút

Bài 54: 173 bài tập trắc nghiệm nguyên hàm- tích phân(Buổi 1)
Ngày phát hành: 03/12/2019
122 phút

Bài 54: 173 Bài tập trắc nghiệm nguyên hàm- tích phân(Buổi 2)
Ngày phát hành: 17/12/2019
146 phút

Bài 55 : Đề ôn luyện học kì 1-Đề số 5
Ngày phát hành: 07/12/2019
148 phút

Bài 56: Chữa đề thi học kì 1- Chuyên Hạ Long
Ngày phát hành: 13/12/2019
156 phút

Bài 57: Đề HK 1 chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội 2019-2020
Ngày phát hành: 15/12/2019
175 phút

Bài 58: Đề HK1 trường Chu Văn An-Hà Nội
Ngày phát hành: 15/12/2019
0 phút

Bài 59: Đề học kì 1 sở Nam Định 2019-2020 siêu hay
182 phút

Bài 60: Đề thi đánh giá năng lực tháng 12
phút

Bài 61: Chương 4: Số phức và các phép toán - Phương trình trên tập số phức
156 phút

Bài 62: Dạng 3 :Tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước
165 phút

Bài 63: Dạng 5: Biểu diễn hình học của số phức
161 phút

Bài 64: Các chuyên đề về số phức
phút

Bài 65: Tuyên chọn nguyên hàm tích phân trong đề thi của BGD 2017+2018+2019
132 phút

Bài 66: Đề số 14 trong sách CC Book thần tốc luyện đề 2020
137 phút

Bài 67: Đề dự đoán số 3
206 phút

Bài 68: Đề dự đoán số 4
186 phút

Bài 69: Dạy lại buổi đầu nguyên hàm - tích phân ( buổi 1)
97 phút

Bài 70: Cẩm nang ăn chắc 7-8 điểm toán 2020 ( phần 1)
145 phút

Bài 71: Cẩm Nang Ăn Chắc 7-8 Điểm Toán 2020 (phần 2)
151 phút

Bài 72: Cẩm nang ăn chắc 7-8 điểm Toán 2020 (phần 3)
135 phút

Bài 73: Cẩm nang ăn chắc 7-8 điểm Toán 2020 (phần 4)
155 phút

Bài 74: Tuyệt đỉnh casio công phá tích phân 2020 (phần 1)
95 phút

Bài 75 : Tuyệt đỉnh casio công phá tích phân 2020 (phần 2)
137 phút

Bài 76: Tuyệt đỉnh casio công phá tích phân 2020 (phần 3)
196 phút

BÀI 77: Tuyệt đỉnh casio công phá tích phân 2020 (phần 4)
177 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN