LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Toán

Hồ Thức Thuận

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
0 bài giảng
0 phút
3272 phút9309 phút

124 phút

Bài 2: Cực trị hàm số MIN-MAX
Ngày phát hành: 06/06/2019
130 phút

Bài 3: Tiệm Cận - Đồ thị
Ngày phát hành: 11/06/2019
100 phút97 phút

Bài 7: VDC 8+ tuyển chọn - P1
Ngày phát hành: 25/06/2019
55 phút

Bài 7: VDC 8+ tuyển chọn - P2
Ngày phát hành: 27/06/2019
110 phút

102 phút

Bài 9: Cực trị hàm số
Ngày phát hành: 04/07/2019
112 phút

Bài 10: Tổng ôn chương I hàm số
Ngày phát hành: 09/07/2019
95 phút

Bài 11: Cực trị và Đồng biến
Ngày phát hành: 11/07/2019
98 phútBài 13: Tổng ôn hàm số - Full dạng
Ngày phát hành: 22/08/2019
103 phút

147 phút

161 phút113 phút

104 phút

Bài 19: Tổng ôn chương I - Hàm số
Ngày phát hành: 05/09/2019
140 phút

136 phút

Bài 21: Bổ trợ - 59 câu đồ thi VDC
Ngày phát hành: 17/09/2019
158 phútBài 24: Chủ đề 1 : Lũy Thừa
Ngày phát hành: 24/09/2019
118 phút

197 phút

Bài 26: Chủ đề 2: Logarit
Ngày phát hành: 01/10/2019
142 phút

0 phút


136 phút

162 phút


123 phút
175 phút

154 phút

152 phút
113 phút

Bài 40: Nguyên Hàm ( buổi 2)
Ngày phát hành: 21/11/2019
142 phút

154 phút

161 phút

Bài 43: Tích Phân
Ngày phát hành: 26/11/2019
138 phút

163 phút


Bài 50: Đề cương ôn thi học kì 1
Ngày phát hành: 30/11/2019
0 phút


0 phút
148 phút

156 phút


0 phút
Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Kinh nghiệm: năm