Fanpage Mclass | HOTLINE: 0981163685 | 0936248658 | 0911473882

Live Vip Tiếng anh ôn thi 9 vào 10

Khánh Linh | Mclass | 3 năm

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
0 bài giảng
0 phút
98 phút

Bài 1.1 - Hiện tại đơn - Tobe.
10 phút

Bài 1.2- Hiện tại đơn - Verb.
9 phút

Bài 1.3- Hiện tại đơn - Cách dùng , dấu hiệu nhận biết.
8 phút

Bài 2.1 - Hiện tại tiếp diễn
12 phút

Bài 2.2 Hiện tại hoàn thành.
13 phút

Bài 2.3 - Quá khứ đơn.
11 phút

Bài 2.4 - Quá khứ tiếp diễn.
11 phút

Bài 2.5 - Quá khứ hoàn thành.
9 phút

Bài 3.1 - Tương lai đơn
5 phút

Bài 3.2 - Tương lai gần
10 phút

57 phút

Bài 1- Câu bị động - Giới thiệu.
3 phút

Bài 2 - Câu bị động -Dạng cơ bản.
22 phút

Bài 3- Câu bị động - Dạng câu hỏi.
4 phút

Bài 4 - Câu bị động - Bị động 2 tân ngữ.
6 phút

Bài 5 - Câu bị động - Thể sai khiến.
5 phút

Bài 6 - Câu bị động - Bị động kép.
17 phút

Tags: Khối Lớp 9 và THCS

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN