Fanpage Mclass | HOTLINE: 0981163685 | 0936248658 | 0911473882

TỔNG ÔN HỌC KÌ II - TOÁN 8

Phạm Hoài Thương

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
2 bài giảng
0 phút
71 phút

Ôn tập học kì II - Phương trình (P1)
32 phút

Ôn Tập Học Kì II - Phương Trình (P2)
39 phút

Tags: Ôn tập thi cuối kỳ

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN