HOTLINE: 099.752.8636 - 024.5678.0343

Chia sẻ:

LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Toán 2K6 - TL

Giảng viên: Trần Lâm
2,000,000đ 1,300,000đ 35% GIẢM
Môn: Toán Cấp độ: Lớp 12 Video: 7 bài giảng Thời lượng: 511 phút

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
7 bài giảng
511 phút
25 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

 Gần 10 năm kinh nghiệm. Thành công là không trì hoãn.