HOTLINE: 099.658.2839

Chia sẻ:

LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Toán 2K6 - TL

Giảng viên: Trần Lâm
Khóa học ngừng đăng ký
Môn: Toán Cấp độ: Lớp 12 Video: 7 bài giảng Thời lượng: 511 phút
Khóa học này ngừng nhận đăng ký mới. Bạn vui lòng liên hệ hotline để được hỗ trợ.
Hotline: 099.658.2839

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
7 bài giảng
511 phút
25 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

 Gần 10 năm kinh nghiệm. Thành công là không trì hoãn.