Chia sẻ:

TOÁN KIT C - Lớp 11

Giảng viên: Lê Đình Nam
800,000đ 500,000đ 38% GIẢM
Môn: Toán Cấp độ: Lớp 12 Video: 96 bài giảng Thời lượng: 2607 phút

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
96 bài giảng
2607 phút
225 phút
200 phútBài 4.3 Giới hạn hàm số P1
Ngày phát hành: 27/09/2021
25 phút

Bài 4.4 Giới hạn hàm số P1
Ngày phát hành: 01/10/2021
25 phút

Bài 4.5 Hàm số liên tục P1
Ngày phát hành: 04/10/2021
25 phút

Bài 4.6 Hàm số liên tục P2
Ngày phát hành: 08/10/2021
25 phút

Bài 4.7 Ôn tập Giới hạn P1
Ngày phát hành: 11/10/2021
25 phút

Bài 4.8 Ôn tập Giới hạn P2
Ngày phát hành: 15/10/2021
25 phút

200 phút

Bài 5.1 Tính đạo hàm bằng định nghĩa
Ngày phát hành: 18/10/2021
25 phút

25 phút

25 phút

Bài 5.4 Tiếp tuyến P1
Ngày phát hành: 29/10/2021
25 phút

Bài 5.5 Tiếp tuyến P2
Ngày phát hành: 01/11/2021
25 phút


Bài 5.6 Ôn tập Đạo hàm P1
Ngày phát hành: 05/11/2021
25 phút

Bài 5.7 Ôn tập Đạo hàm P2
Ngày phát hành: 08/11/2021
25 phút

275 phút

Bài 6.1 Tổng ôn Lượng giác 1
Ngày phát hành: 12/11/2021
25 phút

Bài 6.2 Tổng ôn Lượng giác 2
Ngày phát hành: 15/11/2021
25 phút

Bài 6.3 Tổng ôn Tổ hơp – Xác suất 1
Ngày phát hành: 19/11/2021
25 phút

Bài 6.4 Tổng ôn Tổ hơp – Xác suất 2
Ngày phát hành: 22/11/2021
25 phút

Bài 6.5 Tổng ôn CSC-CSN 1
Ngày phát hành: 26/11/2021
25 phút

Bài 6.6 Tổng ôn CSC-CSN 2
Ngày phát hành: 29/11/2021
25 phút

Bài 6.7 Tổng ôn Giới hạn 1
Ngày phát hành: 03/12/2021
25 phút

Bài 6.8 Tổng ôn Giới hạn 2
Ngày phát hành: 06/12/2021
25 phút

Bài 6.9 Tổng ôn Đạo hàm 1
Ngày phát hành: 10/12/2021
25 phút

Bài 6.10 Tổng ôn Đạo hàm 2
Ngày phát hành: 13/12/2021
25 phút

Bài đặc biệt ÔN TẬP HỌC KỲ 2
Ngày phát hành: 17/12/2021
25 phút

197 phút
181 phútBài 3.4 Hai mặt phẳng song song
Ngày phát hành: 28/09/2021
25 phút

Bài 3.5 Giao tuyến song song
Ngày phát hành: 05/10/2021
25 phút

Bài 3.6 Giao điểm song song
Ngày phát hành: 12/10/2021
25 phút

Bài 3.7 Thiết diện song song
Ngày phát hành: 19/10/2021
25 phút


100 phút

25 phút

25 phút

25 phút

Bài 4.4 Mặt phẳng vuông góc mặt phẳng
Ngày phát hành: 16/11/2021
25 phút

125 phút

25 phút

25 phút

25 phút

25 phút

Bài 5.5 Góc hay và đặc sắc
Ngày phát hành: 21/12/2021
25 phút

175 phút

Bài 6.1 Bài toán gốc 1
Ngày phát hành: 28/12/2021
25 phút

Bài 6.2 Bài toán gốc 2
Ngày phát hành: 04/01/2022
25 phút

Bài 6.3 phương pháp đổi điểm 1
Ngày phát hành: 11/01/2022
25 phút

Bài 6.4 phương pháp đổi điểm 2
Ngày phát hành: 18/01/2022
25 phút

Bài 6.5 phương pháp đổi điểm 2
Ngày phát hành: 25/01/2022
25 phút

Bài 6.6 Khoảng cách hai đường chéo nhau
Ngày phát hành: 01/02/2022
25 phút

Bài 6.7 Sự kì diệu của khoảng cách
Ngày phát hành: 08/02/2022
25 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN