Fanpage Mclass | HOTLINE: 0981163685 | 0936248658 | 0911473882

LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Toán 2K3

Nguyễn Văn Thế

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
0 bài giảng
0 phút
1139 phút

B1 - HƯỚNG DẪN CASIO 58 - VNX CƠ BẢN
128 phút

B2 - HÀM SỐ ĐỒNG BIẾN NGHỊCH BIẾN
58 phút

B3 - CASIO HÀM SỐ ĐỒNG BIẾN NGHỊCH BIẾN
91 phút

B4 - Bài tập rèn luyện hàm số đồng biến nghịch biến nâng cao phần 1
73 phút

B5 - Bài tập rèn luyện hàm số đồng biến nghịch biến nâng cao phần 2
60 phút

B6 - Xác định điểm cực trị của hàm số
50 phút

B7 - Bài toán liên quan đến cực trị hàm số
51 phút

B8 - Bài tập rèn luyện cực trị hàm số nâng cao P1
69 phút

B9 - Bài tập rèn luyện cực trị hàm số nâng cao P2
94 phút

B10 - GTLN, GTNN của hàm số
64 phút

B11 - Ứng dụng GTLN, GTNN biện luận số nghiệm của PT, BPT
117 phút

B12 - Bài tập rèn luyện GTLN, GTNN của hàm số.
83 phút

B13 - CHỮA BÀI TẬP GTLN GTNN.
81 phút

B14 : KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THÁNG 8
10 phút

B15- ĐƯỜNG TIỆM CẬN PHẦN 1.
110 phút

244 phút

B1: Thể tích khối đa diện
129 phút

B2 - Thể tích khối chóp
115 phút

Tags: LIVE C - Luyện Thi Theo Chuyên Đề

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN