Fanpage Mclass | HOTLINE: 0981163685 | 0936248658 | 0911473882

LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Toán 2K3

Hồ Thức Thuận

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
0 bài giảng
0 phút
1866 phút

Buổi 1 - Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng (P1).
128 phút

Buổi 2 - Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng (P2).
110 phút

Buổi 3 - Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng (P3).
91 phút

Buổi 4 - Khoảng cách 2 đường thẳng chéo nhau.
92 phút

Buổi 5 - Khoảng cách 2 đường thẳng chéo nhau (Tiếp).
80 phút

Buổi 6 - Hình không gian và bài toán về góc.
112 phút

Buổi 7 - Góc giữa 2 mặt phẳng.
79 phút

Buổi 8 - Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng
82 phút

Buổi 9 - Thể tích dạng 1 - Chóp có sẵn chiều cao
76 phút

Buổi 10 - Thể tích dạng 2, 3 - Chóp đều và chóp có thể tích vuông góc với đáy
81 phút

Buổi 11 - Thể tích dạng 4 - Chóp có các cạnh bên bằng nhau
75 phút

Buổi 12 - Thể tích dạng 5 - Chóp có các mặt bên cùng tạo với đáy góc bằng nhau
10 phút

Buổi 13 - Thể tích dạng 6 - tỉ số thể tích cho 2K2 và 2K3
85 phút

Buổi 14 - Thể tích dạng 7 -Thể tích tứ diện không có gì
98 phút

Buổi 15 - Thể tích dạng 8 - Phương pháp so sánh thể tích
91 phút

Buổi 16 - Thể tích dạng 9 - Phương pháp tổng hiệu thể tích
98 phút

Buổi 17 - Thể tích dạng 10 - Công thức giải nhanh thể tích
104 phút

Buổi 18 - Dạng 2 - Khối tròn xoay - Dạng 1, 2 Mặt cầu ngoại tiếp chóp
91 phút

B19-Dạng 3 - 4 Mặt cầu ngoại tiếp.
102 phút

Buổi 20 - Dạng 5 - 6 Mặt cầu ngoại tiếp.
100 phút

Buổi 21 - Hình trụ ̣(Tiết 1).
81 phút

1501 phút

B1 - ĐƠN ĐIỆU HÀM SỐ P1
127 phút

B2 - ĐƠN ĐIỆU HÀM SỐ P2
128 phút

B3 - Cực trị hàm số
147 phút

B4 - Tuyệt Kĩ giải nhanh đơn điệu hàm số P1
61 phút

B5 - Tuyệt Kĩ Giải Nhanh Đơn Điệu Hàm Số P2
85 phút

B6 - Giá trị lớn nhất - nhỏ nhất của hàm số
114 phút

B7 - Tiệm cận hàm số (Lý thuyết)
124 phút

B8 -Tuyển chọn các dạng tiệm cận thường gặp
150 phút

B9 - Đọc đồ thị hàm số tuyển chọn chắc chắn thi
166 phút

B10 - Cực trị hàm số chứa giá trị tuyệt đối
120 phút

B11 - Đọc đồ thị hàm số tuyển chọn chắc chắn thi
166 phút

B12 - Phép biến đổi đồ thị và cực trị hàm trị tuyệt đối
113 phút

1194 phút

B1 - Bài toán 5 - Đơn điệu của hàm hợp.
144 phút

B2-Giá trị lớn nhất - nhỏ nhất của hàm số (Bài tập)
161 phút

B3- Đồ thị hàm hợp VDC 8+ phần đơn điệu, cục trị HS.
181 phút

B4- Tuyển chọn các dạng tiệm cận thường gặp trong đề thi
150 phút

B5- Đọc đồ thị hàm số tuyển chọn chắc chắn thi.
166 phút

B6- Đánh giá năng lực lần 1 - 2021.
121 phút

B7 - 10 câu VDC 8+ Đề Test Lần 1 - 2021.
140 phút

B8 - Đánh giá năng lực lần 2 - 2021.
131 phút

60 phút

B1 - Lũy thừa, hàm số lũy thừa
10 phút

B2 - Lôgarit
10 phút

B3 - Hàm số mũ- hàm Số logarit
10 phút

B4 - Phương trình mũ- Phương trình logarit
10 phút

B5 - Bất phương trình mũ và bất phương trình logarit
10 phút

B6 - Tuyển chọn VDC 8+ hay xuất hiện trong đề thi
10 phút

60 phút

B1 - Nguyên hàm và các công thức cơ bản
10 phút

B2 - Phương pháp đổi biến + Phương pháp từng phần tìm nguyên hàm
10 phút

B3 - Tích phân và các tính chất
10 phút

B4 - Phương pháp đổi biến + Phương pháp từng phần tính tích phân
10 phút

B5 - Ứng dụng tích phân tính diện tích và thể tích khối tròn xoay
10 phút

B6 - Tuyển chọn VDC 8+ hay xuất hiện trong đề thi
10 phút

40 phút

B1 - Số phức và các phép toán
10 phút

B2 - Giải phương trình số phức
10 phút

B3 - Cực trị số phức và quỹ tích phức
10 phút

B4 - Tuyển chọn VDC 8+ hay xuất hiện trong đề thi số phức
10 phút

Tags: LIVE C - Luyện Thi Theo Chuyên Đề

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN