LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Toán

Nguyễn Văn Thế

GIỚI THIỆU

Khóa học chia làm 8 phần chính:

Phần I: cách sử dụng thành thạo máy tính CASIO

Phần II: Hàm Số

Phần III: Lũy thừa - Hàm số - Mũ logarit

Phần IV:  Nguyên Hàm - Tích phân

Phần V: Số phức

Phần VI: Hệ tọa độ OXYZ

Phần VII: Thể tích

Phần VIIII: Trụ - Nón - Cầu

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

  • Hiểu rõ được bản chất của từng chương, nắm bắt nhanh nhận biết các phần đã học để áp dụng công thức nhanh nhất từng câu hỏi.
  • Dễ dàng xử lý các bài toán chuẩn theo cấu trúc BGD đề ra.
NỘI DUNG KHOÁ HỌC
65 bài giảng
6850 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Kinh nghiệm: năm