HOTLINE: 099.752.8636 - 024.5678.0343

Chia sẻ:

LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Sinh 2K5 - NDK

Giảng viên: Nguyễn Duy Khánh
2,000,000đ 1,000,000đ 50% GIẢM
Môn: Sinh Học Cấp độ: Lớp 12 Video: 137 bài giảng Thời lượng: 7338 phút

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
137 bài giảng
7338 phút
4343 phút


Live C 2005 - Thầy Khánh - Tổng hợp Cơ chế di truyền và biến dị ở cấp độ phân tử - Mức nâng cao - Đề thi.pdf
84 phút

87 phút

1680 phútTags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN