Fanpage Mclass | HOTLINE: 0981163685 | 0936248658 | 0911473882

LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Sinh 2K3

Trương Công Kiên

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
0 bài giảng
0 phút
270 phút

B1 - GEN - ADN - MÃ DI TRUYỀN - VÀ NHỮNG ĐIỀU CƠ BẢN CẦN BIẾT
68 phút
Sinh-2k3-ngày-3-7-2020 ADN.pdf  

B2 - GEN - Mã di truyền - Quá trình nhân đôi ADN.
78 phút
ĐỀ-KHAI-GIẢNG-2003-SINH-HỌC.pdf  

B3 - Phiên mã và dịch mã
42 phút

B4 - Chữa đề kiểm tra di truyền phân tử
82 phút

344 phút

B1 - Bài tập tương tác gen
34 phút

B2 - Lý thuyết Operon Lac
41 phút

B3 - Điều hòa hoạt động gen 1
58 phút

B4 - Điều hòa hoạt động gen 2 + lý thuyết ĐBG
82 phút

B5 - Đột biến gen
76 phút

B6 - Bổ trợ lý thuyết ADN
53 phút

628 phút

B1 - NST cơ bản 01
43 phút

B2 - NST cơ bản 02
45 phút

B3 - Quy luật di truyền
23 phút

B4 - Chữa đề khảo sát chất lượng ADN - NST
60 phút

B5 - Đề khảo sát chất lượng - Tháng 8
73 phút

B6 - Chữa đề THI THỬ CHƯƠNG 1 - TỔNG HỢP ADN-NST - LẦN 2
75 phút

B7 - Tổng hợp ( FILE 15)
60 phút

B8- TỔNG HỢP ADN - NST Hay gặp trong Thi THPTQG (LIVE 11)
54 phút

B9- Tổng hợp ( FILE 16).
35 phút

B10 - Tổng ôn lý thuyết từ đầu ADN - NST.
80 phút

B11 - File lý thuyết chương 1 , dành cho những bạn YÊU LẠI TỪ ĐẦU
10 phút

B12 - Lý thuyết QL phân ly và PL độc lập.
70 phút

Tags: LIVE C - Luyện Thi Theo Chuyên Đề

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN