HOTLINE: 099.752.8636 - 024.5678.0343

Chia sẻ:

ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I - TOÁN 8 - CÔ PHẠM HOÀI THƯƠNG

Khóa học ngừng đăng ký
Môn: Toán Cấp độ: Lớp 8 Video: 20 bài giảng Thời lượng: 500 phút
Khóa học này ngừng nhận đăng ký mới. Bạn vui lòng liên hệ hotline để được hỗ trợ.

GIỚI THIỆU

- Do cô Phạm Hoài Thương trực tiếp giảng dạy
- Khoá học bao gồm 20 bài học, được chia thành 2 phần.
Phần 1. Các dạng bài quan trọng
Phần 2. Luyện đề kiểm tra giữa kì I (10 đề điển hình)
Mỗi bài học gồm có video giảng dạy chi tiết và tài liệu học (có hướng dẫn giải, đáp số)

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

- Giúp học sinh ôn tập lại các kiến thức trọng tâm của nửa đầu học kì I.
- Giúp học sinh luyện các dạng bài nhất định sẽ gặp trong kiểm tra giữa học kì I.
- Giúp học sinh làm quen với đề kiểm tra giữa học kì I. Qua việc luyện đề, học sinh sẽ được cọ xát với các dạng bài, đánh giá được năng lực hiện tại của bản thân và từ đó lấp chỗ hổng ngay lập tức.
- Củng cố kiến thức, phân tích các lỗi sai có thể gặp; giúp học sinh tối ưu điểm số trong đợt kiểm tra sắp tới.

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
20 bài giảng
500 phút
250 phút

ĐỀ SỐ 1
25 phút

ĐỀ SỐ 2
25 phút

ĐỀ SỐ 3
25 phút

ĐỀ SỐ 4
25 phút

ĐỀ SỐ 5
25 phút

25 phút

25 phút

25 phút

25 phút

25 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN