Fanpage Mclass | HOTLINE: 0981163685 | 0936248658 | 0911473882

LIVE G - Tổng Ôn - Ngữ Văn

Phạm Minh Nhật

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
24 bài giảng
1460 phút
1460 phút

B1 - Nghị luận xã hội và đọc hiểu
99 phút

B2 - Tây Tiến
70 phút

B3 - Chiếc thuyền ngoài xa
10 phút

B4 - Tuyên ngôn + Vợ nhặt
51 phút

B5 - Việt Bắc
78 phút

B6 - Sóng + Hồn Trương Ba da hàng thịt
114 phút

B7 - Nhân vật anh Tràng - Vợ Nhặt
60 phút

B8 - Nhân vật cụ Tứ - Vợ Nhặt
53 phút

B9 - Đất nước
53 phút

B10 - Vợ chồng a Phủ
71 phút

B11 - Người lái đò Sông Đà
61 phút

B12 - Chiếc thuyền ngoài xa (Người đàn bà và nhiếp ảnh gia Phùng)
50 phút

B13 - Toàn bộ 90 câu Đất Nước.
75 phút

B14 - Vợ Nhặt
68 phút

B15 - Hỗ trợ tư vấn thắc mắc + chọn trường
74 phút

B16 - Tổng ôn Người lái đò sông Đà - Sóng
68 phút

B17 - Ai đã đặt tên cho dòng sông
54 phút

B18 - Thị và Phùng
54 phút

B19 - Giải đáp thắc mắc 2K2
72 phút

B20 - Những mở bài đốn tim
48 phút

B21 - Giải đáp thắc mắc 2K2
64 phút

B22 - Người lái đò sông đà
33 phút

B23 - Sóng - Người đàn bà làng chài
38 phút

B24 - Người đàn bà làng chài
42 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN