Fanpage Mclass | HOTLINE: 0981163685 | 0936248658 | 0911473882

LIVE T - Luyện Đề - Ngữ Văn

Phạm Minh Nhật

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
30 bài giảng
417 phút
214 phút

Buổi 1: Bản tuyên ngôn độc lập
23 phút

Buổi 2: Chữa đề số 1
26 phút

Buổi 3: Chữa đề đọc hiểu số 1 đến 6
20 phút

Buổi 4: Tư vấn thắc mắc các bạn học sinh
37 phút

Buổi 5: Tư vấn thắc mắc các bạn học sinh
35 phút

Buổi 6: Chữa đề thi thử số 2 và tư vấn ôn thi TNTHPT cho 2k2 năm 2022
73 phút

981 phút

Buổi 1: Chữa đề số 7
33 phút

Buổi 2: Chữa đề số 8 P1
38 phút

Buổi 3: Chữa đề số 8 P2
16 phút

Buổi 4: Chữa đề số 9
55 phút

Buổi 5: Chữa đề số 10
74 phút

Buổi 6: Chữa đề số 11
55 phút

Buổi 7: Chữa đề số 12
44 phút

Buổi 8: Chữa đề số 13
42 phút

Buổi 9: Chữa đề số 14
77 phút

Buổi 10: Chữa đề số 15
55 phút

Buổi 11: Chữa đề số 16
63 phút

Buổi 12: Chữa Đề số 17
74 phút

Buổi 13 - Chữa đề thi 18
65 phút

Buổi 14 - Chữa đề số 19
64 phút

Buổi 15 - Chữa đề số 20
53 phút

Buổi 16 - Chữa đề số 21
65 phút

Buổi 17 - Chữa đề số 22
60 phút

Buổi 18 - Chữa đề số 23
48 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN