Fanpage Mclass | HOTLINE: 0981163685 | 0936248658 | 0911473882

LIVE T - Luyện Đề - Sinh

Trương Công Kiên

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
67 bài giảng
47777 phút
3764 phút

Buổi 1: Livestream chữa đề Đội Cấn Kỳ 1
89 phút

Buổi 2: Chữa đề Ngô Gia Tự Kỳ 1
60 phút

Buổi 3: Chữa đề Yên Phong Kỳ 1
36 phút

Buổi 4: Menden thi lần 6
103 phút

Buổi 5: NST thi lần 5
120 phút

Buổi 6: Cụm chuyên lần 3
104 phút

Buổi 7: Công Phá Đề 1
10 phút

Buổi 8: Công Phá Đề 2
90 phút

Buổi 9: Công Phá Đề 3
92 phút

Buổi 10: Sở Bắc Ninh
10 phút

Buổi 11: KHTN lần 3
177 phút

Buổi 12: Chuyên Vinh 3
160 phút

Buổi 13: Thi thử THPTQG chuẩn cấu trúc lần 5
110 phút

Buổi 14: Đề cấu trúc số 1
83 phút

Đề số 15: ĐỀ CẤU TRÚC SỐ 2 ( 30 câu đầu ) (P1)
35 phút

Buổi 15: Đề cấu trúc số 2 ( 10 câu cuối) (P2)
34 phút

Buổi 16: ĐỀ SỐ 6 BEE ( 30 câu đầu ) (p1)
63 phút

Buổi 16: ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC 06 BEE ( 10 câu cuối )(P2)
72 phút

Buổi 17: Đề thi thử THPT chuyên Vĩnh Phúc - lần 2 (30 câu đầu)
85 phút

Buổi 17: Đề thi thử THPT chuyên Vĩnh Phúc - lần 2 (10 câu cuối)
58 phút

Buổi 18: Đề thi thử sở GD & ĐT Ninh Bình lần 1
116 phút

Buổi 19: Chữa đề chuyên Biên Hòa- Hà Nam
10 phút

Buổi 20: Đề thi online 30/5
130 phút

Buổi 21: Đề thi thử dự đoán 01
56 phút

Buổi 22: Đề thi thử sở Hà Nội
75 phút

Buổi 23: Đề cấu trúc 03 (30 câu)
81 phút

Buổi 23 : Đề cấu trúc 03 (10 câu cuối)
51 phút

Buổi 24: Đề cấu trúc 05
89 phút

Buổi 25: Đề thử nghiệm 01
10 phút

Buổi 26: Đề bổ trợ lí thuyết phần 1
71 phút

Buổi 27: Đề bổ trợ lí thuyết phần 2
10 phút

Buổi 28: Đề bổ trợ lý thuyết P3
72 phút

Bài 29: Đề bổ trợ lý thuyết P4
63 phút

Bài 30 : Đề bổ trợ lý thuyết P5
65 phút

Buổi 31: Đề bổ trợ lý thuyết P4.2
63 phút

Buổi 32: Đề cấu trúc số 06
63 phút

Buổi 33L Đề cấu trúc số 07
10 phút

Buổi 34: Đề cấu trúc số 08
10 phút

Buổi 35: Đề cấu trúc số 09
10 phút

Đề 36: Đề thi thử cấu trúc thi online
79 phút

Buổi 37: Đề thi sở Bắc Giang
76 phút

Buổi 38: Đề thi sở Vĩnh Phúc
10 phút

Buổi 39 - Thực chiến phòng thi.
69 phút

Buổi 40 - Chữa đề sở Bắc Ninh
85 phút

Buổi 41 - Đề thử nghiệm chuẩn cấu trúc thi onl 08
74 phút

Buổi 42 - Chữa đề Sở Hà Nội lần 2
75 phút

Buổi 43 - Đề VIP SỐ 1 - TÀI LIỆU MẬT P1
65 phút

Buổi 44 - Đề VIP SỐ 1 - TÀI LIỆU MẬT P2
76 phút

Buổi 45 - Đề thực vật tổng ôn phần 1
50 phút

Buổi 46 - ĐỀ SỞ PHÚ THỌ
86 phút

Buổi 47 - Đề Thực Vật Tổng Ôn Phần 2
49 phút

Buổi 48 - ĐỀ VIP SỐ 2 - TÀI LIỆU MẬT
105 phút

Buổi 49 - ĐỀ VIP SỐ 3 - TÀI LIỆU MẬT Phần 1
54 phút

Buổi 50 - ĐỀ VIP SỐ 3 - TÀI LIỆU MẬT Phần 2
79 phút

Buổi 51 - ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC 04
86 phút

1013 phút

B2 - Đề Sở Bến Tre
81 phút

B3 - Cửu Dương Thần Công 21 (P1)
68 phút

B4 - Cửu Dương Thần Công 21 (P2).
54 phút

B5 - Đề vip số 4 - tài liệu mật.
117 phút

B6 - Đề thi thử onl lần 09.
85 phút

B7 - Chữa đề thi Sở Thanh Hóa.
86 phút

B8 - Chữa đề thi THPT Kim Liên Hà Nội
101 phút

B9 - Chữa đề cửu dương thần công 11 (30 câu đầu)
38 phút

B10 - Chữa đề cửu dương thần công 11 (VDC)
85 phút

B11 - Chữa đề sở Quảng Bình
76 phút

B12 - Chữa đề Sở Hà Nội Lần 3
46 phút

B13 - ĐỀ CUỐI CÙNG DÀNH CHO 2002
176 phút

Tags: LIVE T - Luyện Đề

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN