Fanpage Mclass | HOTLINE: 0981163685 | 0936248658 | 0911473882

LIVE T - Luyện đề - Lý

Vũ Tuấn Anh

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
85 bài giảng
8594 phút
825 phút

Buổi 1 : Lộ trình phương pháp học khóa live T
94 phút

Buổi 2: Chữa đề 03 sách thần tốc luyện đề.
98 phút

Buổi 3: Chữa đề 02 sách thần tốc luyện đề
92 phút

Buổi 4: Đề tập huấn sở Bắc Ninh
141 phút

Buổi 5: Chữa đề 14
93 phút

Buổi 6 : Đề khảo sát sở Nam Định
68 phút

Buổi 7: Đề thi thử Kim Liên
138 phút

Buổi 8: Chữa đề 15
101 phút

1012 phút

Buổi 1: Lí thuyết Dao động cơ học
68 phút

Buổi 1: Chữa lí thuyết dao động cơ học
91 phút

Buổi 2: Lý thuyết sóng cơ + điện xoay chiều
133 phút

Buổi 3: Lý thuyết mạch dao động LC+ Sóng ánh sáng
132 phút

Buổi 4: Lý thuyết lượng tử ánh sáng - vật lý hạt nhân
113 phút

Buổi 5: Chữa đề lý thuyết dao động
168 phút

Buổi 6: Chữa file lý thuyết sóng cơ
106 phút

Buổi 7 - Chữa LT ĐXC (Phần 1)
58 phút

Buổi 8 - Chữa LT ĐXC (Phần 2)
80 phút

B9 - CHỮA LT ĐXC (PHẦN 3)
63 phút

873 phút

Buổi 1: Đề 01 bộ đề 7+
85 phút

Buổi 2: Đề 02 + 03 bộ đề 7+
135 phút

Buổi 3: Đề 04+ 05 bộ đề 7+
144 phút

Buổi 4: Đề 06 bộ đề 7+
99 phút

Buổi 5: Đề 07, 08 bộ đề 7+
201 phút

Buổi 6 : ĐỀ 9 BỘ 7+
89 phút

Buổi 7: ĐỀ 10 BỘ 7+
120 phút

1030 phút

Buổi 1: Đề 03 bộ 8+ (Đề chuyên Vinh lần 3)
153 phút

Buổi 2: Đề 09 bộ 8+ ( Chuyên sư phạm lần 3)
146 phút

Buổi 3: Đề 13 bộ đề 8+
134 phút

Buổi 4: Đề 18 bộ đề 8+ ( Đề thi thử cụm 8 trường chuyên - 2019)
141 phút

Buổi 5: Đề 26 bộ đề 8+ chuyên Hà Tĩnh 2019
137 phút

Buổi 6: Đề 33 bộ đề 8+ đề chuyên sư phạm 2018
147 phút

Buổi 7: Đề 34 bộ đề 8+ chuyên Vinh 2018
172 phút

2178 phút

Buổi 1: Chữa đề thi thử lần 2
130 phút

Buổi 2: Chữa đề thi thử lần 3
132 phút

Buổi 3: Chữa đề thi thử lần 4 ( buổi 1)
109 phút

Buổi 4: Chữa đề thi thử lần 5
142 phút

Buổi 5: Chữa đề thi thử lần 4 (buổi 2)
10 phút

Buổi 6: Chữa đề thi thử lần 6
116 phút

Buổi 7: Chữa đề thi thử lần 7
152 phút

Buổi 8: Chữa đề thi thử lần 8
164 phút

Buổi 9: Chữa đề thi thử lần 9
160 phút

Buổi 10: Chữa đề thi thử lần 10
114 phút

Buổi 11 : Chữa đề thi thử lần 11
85 phút

Buổi 12 : Chữa Đề Thi Thử Lần 12
75 phút

Buổi 13 : Chữa Đề Thi Thử Lần 13
93 phút

Buổi 14 - Chữa đề thi thử lần 14
89 phút

Buổi 15 - CHỮA ĐỀ THI THỬ LẦN 15
87 phút

Buổi 16 - CHỮA ĐỀ THI THỬ LẦN 16
97 phút

Buổi 17: CHỮA ĐỀ THI THỬ LẦN 17 P1
30 phút

Buổi 18 - CHỮA ĐỀ THI THỬ LẦN 17 P2
120 phút

Buổi 19 - CHỮA ĐỀ THI THỬ LẦN 18
101 phút

Buổi 20 - CHỮA ĐỀ THI THỬ LẦN 19
86 phút

Buổi 21 - CHỮA ĐỀ THI THỬ LẦN 20
86 phút

1154 phút

Buổi 1: VDC đồ thị và dao động điều hòa ( Phần 1)
10 phút

Buổi 2: VDC Đồ Thị Và Dao Động Điều Hòa ( Phần 2)
163 phút

Buổi 3: VDC con lắc lò xo
128 phút

Buổi 4: VDC con lắc lò xo - Con lắc đơn
137 phút

Buổi 5: VDC Sóng cơ ( Phần 1)
120 phút

Buổi 6: VDC Sóng Cơ ( Phần 2)
115 phút

Buổi 7: VDC Sóng Cơ ( Sóng dừng - sóng âm)
136 phút

Buổi 8: VDC Điện xoay chiều - đồ thị ĐXC
123 phút

Buổi 9: VDC ĐIỆN XOAY CHIỀU
120 phút

Buổi 10 - VDC Chuẩn hóa số liệu - mãy biến áp. P1.
39 phút

Buổi 11 - VDC CHUẨN HÓA SỐ LIỆU - MÁY BIẾN ÁP P2
63 phút

571 phút

Buổi 1: [Đề 7+ New] 01
64 phút

Buổi 2: [Đề 7+ New] 02
61 phút

Buổi 3: [Đề 7+ New] 03
64 phút

Buổi 4: Đề 7+ new 04
57 phút

Buổi 5: Đề 7+ new 05
79 phút

Buổi 6: Đề 7+ New 06
63 phút

Buổi 7: Đề 7+ New 07
103 phút

Buổi 8: Đề 7+ New 08
80 phút

951 phút

Buổi 1 - SỞ HÀ NỘI (LẦN 2).
68 phút

Buổi 2 - Lê Quí Đôn - Quảng Trị
85 phút

B3 - SỞ HÀ TĨNH
73 phút

B4 - CHUYÊN VINH LẦN 2
90 phút

B5 - SỞ THÁI BÌNH
94 phút

B6 - LIÊN TRƯỜNG NGHỆ AN
92 phút

B7 - CON CUÔNG - NGHỆ AN
82 phút

B8 - SỞ NAM ĐỊNH
90 phút

B9 - CHUYÊN VINH LẦN 3
101 phút

B10 - SỞ VĨNH PHÚC
87 phút

B11 - SỞ BẮC GIANG (LẦN 2)
89 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN