Fanpage Mclass | HOTLINE: 0981163685 | 0936248658 | 0911473882

LIVE G - Tổng ôn - Hóa

Phạm Văn Thuận

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
9 bài giảng
1157 phút
1157 phút

BUỔI 1 - LẤY GỐC SIÊU TỐC
148 phút

BUỔI 2 - ESTE Phần 1
137 phút

BUỔI 3 - ESTE Phần 2
113 phút

BUỔI 4 - CACBOHIDRAT-POLIME
144 phút

BUỔI 5 - AMIN-AMINO AXIT-PEPTIT
145 phút

BUỔI 6 - ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI
127 phút

BUỔI 7 - KIM LOẠI KIỀM, KIỀM THỔ, NHÔM
149 phút

BUỔI 8 - TỔNG ÔN NHÔM
86 phút

BUỔI 9 - TỔNG ÔN SẮT
108 phút

Tags: LIVE G - Tổng Ôn

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN