Fanpage Mclass | HOTLINE: 0981163685 | 0936248658 | 0911473882

LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Lý

Vũ Tuấn Anh

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
57 bài giảng
0 phút
2549 phút

Bài giới thiệu : Chi tiết lộ trình học tập và bí quyết bứt phá môn Lý!
56 phút

Bài 1: Các đại lượng Điều Hoà
99 phút

Bài 2 : Xác định phương trình Dao Động P1
79 phút

Bài 2 : Xác định phương trình Dao Động P2
89 phút

Bài 3: Xác định thời gian trong dao động! Sử dụng đường tròn pha!
116 phút

Bài 4: Chữa Dạng 4- Hướng dẫn dạng 5!
92 phút

Bài 5: Xác định trạng thái thời gian trong DĐĐH- Hướng dẫn dạng 6 (P1)
92 phút

Bài 5: Chữa Dạng 5- Xác định quãng đường -Hướng dẫn dạng 6 (P2)
13 phút

Bài 6: Chữa Dạng 6- Hướng dẫn dạng 7!
133 phút

Bài 7: Chữa Dạng 7 - Hướng dẫn dạng 8!
120 phút

Bài 8: Chữa dạng 8-9 ( Quãng đường Max Min + Tốc độ TB)
124 phút

Bài 9: Chữa dạng 10-11-12 - Lý thuyết chiều dài con lắc lò xo
118 phút

Bài 10: Chữa dạng 13: chiều dài CLLX (P1)
53 phút

Bài 10: Chữa dạng 13: chiều dài CLLX (P2)
61 phút

Bài 11: Chữa dạng 14: Thời gian Nén Dãn
98 phút

Bài 12: Chữa dạng 15: Lực đàn hồi - lực kéo về
141 phút

Bài 13: Chữa dạng 16- Con lắc lò xo chịu ngoại lực (P1)
22 phút

Bài 13: Chữa dạng 16 - Con lắc lò xo chịu ngoại lực(P2)
69 phút

Bài 14: Chữa dạng 17: học dạng 18,19 - Viết phương trình dao động của con lắc đơn
98 phút

Bài 15: Dạng 19: Tốc độ - Lực căng dây - Năng lượng - Phương trình CLĐ
92 phút

[Dạy lại buổi 1] Đại lượng điều hòa
85 phút

Bài 16: CLĐ trong điện trường, va chạm, vướng đinh
49 phút

Bài 17: Các bài toán VDC của CLĐ
91 phút

[Dạy lại buổi 2] Con lắc lò xo
78 phút

Bài 18: Chữa dạng VDC con lắc đơn: dang 22, 23
138 phút

Bài 19: Chữa bài tập dao động tắt dần-Lý thuyết: Dao động cưỡng bức.
111 phút

Bài 20: Đồ thị dao động
117 phút

Bài 21: Tổng hợp dao động điều hòa
115 phút

1335 phút

Bài 22: Sóng cơ, sự truyền sóng. Phương trình sóng cơ.
125 phút

Bài 23: Dạng 29. Độ lệch pha các phần tử sóng
128 phút

Bài 24: Dạng 30: Hình ảnh và phương trình giao thoa.
113 phút

Bài 25: Dạng 30. Hình ảnh và phương trình giao thoa
117 phút

Bài 26: Dạng 31: Đếm số cực đại cực tiểu
110 phút

Bài 27: Dạng 32: Khoảng cách cực trị giao thoa
113 phút

Buổi 28: Dạng 33: Pha giao thoa - vận dụng cao
117 phút

Bài 29: Dạng 34: Sóng dừng - điều kiện, đến số bụng - nút sóng dừng.
86 phút

Bài 30: Dạng 34: Sóng dừng - điều kiện, đến số bụng - nút sóng dừng.
94 phút

Đề thi thử tháng 10
phút

Bài 31: DẠNG 35. CÁC ĐIỂM DAO ĐỘNG VỚI BIÊN ĐỘ BẤT KỲ
101 phút

Bài 32: Sóng âm
127 phút

Bài 33: Dạng 37. Đồ thị sóng cơ
104 phút

1442 phút

Bài 34: mạch R,L,C chỉ có một phần tử
98 phút

Bài 35: Dạng 42: 3 Phương pháp giải điện XC (Phần 1)
105 phút

Bài 35 Dạng 42: 3 Phương pháp giải điện XC (Phần 2_ Giản đồ)
111 phút

Bài 36: Dạng 43: 2 dạng bài đặc trưng điện xoay chiều
82 phút

Bài 36: Dạng 44 Mạch RLC nối tiếp - vận dụng
111 phút

Bài 37: Chữa dạng 44, Lý thuyết dạng 45 Công suất - hệ số công suất
119 phút

Bài 38: Dạng 46: Hiện tượng cộng hưởng!
114 phút

Bài 39 :Dạng 47: R biến thiên
31 phút

bài 40: Dạng 47: R biến thiên
89 phút

Bài 41: Dạng 48- 49: L, C biến thiên (P1)
44 phút

Bài 41: Dạng 48- 49: L, C biến thiên (P2)
76 phút

Bài 42: Dạng 50: Tần số biến thiên.
114 phút

Bài 43: Dạng 51 + 52, Phương pháp Múa Cột!
112 phút

Bài 44: Dạng 53: Máy phát điện xoay chiều!
82 phút

Bài 45: Dạng 53 + 54: Mạch dao động LC
64 phút

Bài 46: Dạng 55: Sóng điện từ
90 phút

784 phút

Bài 47: Dạng 56: Tán sắc ánh sáng
90 phút

Buổi 48: Dạng 57+58: Giao thoa ánh sáng đơn sắc- 2 màu
104 phút

Bài 49: Dạng 58: Giao thoa 2 tia đơn sắc
116 phút

Bài 50: Dạng 59: Giao thoa ánh sáng trắng. chữa dạng 58
117 phút

Bài 51: Dạng 59: Giao thoa 3 tia đơn sắc. Ánh sáng trắng
116 phút

Bài 52: Dạng 60: Hiện tượng quang điện, Dạng 61: Tế bào quang điện
117 phút

Buổi 53: Dạng 62: Quang phát quang, laze, tia X.
124 phút

430 phút

Bài 54: Dạng 63: Mẫu Bohr
98 phút

Bài 55: Dang 64. Cấu tạo hạt nhân nguyên tử
116 phút

Bài 56: Dạng 65 + 66: Phản ứng hạt nhân
110 phút

Buổi 57: Dạng 67: Phóng xạ
106 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN