Chia sẻ:

Live Vip Vật lý 10 HKI

Giảng viên: Bạch Văn Kiêu
1,500,000đ 900,000đ 40% GIẢM
Môn: Vật Lý Cấp độ: Lớp 10 Video: 2 bài giảng Thời lượng: 27 phút

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
2 bài giảng
27 phút
27 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN