Fanpage Mclass | HOTLINE: 0981163685 | 0936248658 | 0911473882

LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Lý 2K3

Vũ Tuấn Anh

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
0 bài giảng
0 phút
1991 phút


B1.2 - BÀI TẬP: CÁC ĐẠI LƯỢNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒAB2.2 - BÀI TẬP - DẠNG 2+3: CÁC ĐẠI LƯỢNG - PHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU HÒAB3.2 - BÀI TẬP - CHỮA DẠNG 2+3 - HƯỚNG DẪN DẠNG 4B4.2 - BÀI TẬP - CHỮA DẠNG 4 - HƯỚNG DẪN DẠNG 5B5.2 - BÀI TẬP - CHỮA DẠNG 5 - HƯỚNG DẪN DẠNG 6B6.2 - BÀI TẬP- CHỮA DẠNG 6 - HƯỚNG DẪN DẠNG 7B7.2 - BÀI TẬP - CHỮA DẠNG 7 - HƯỚNG DẪN DẠNG 8 + 9B8.2 - BÀI TẬP - CHỮA DẠNG 8+9 - QUÃNG ĐƯỜNG LỚN, NHỎ NHẤT - TỐC ĐỘ TRUNG BÌNHB9.2 - BÀI TẬP - DẠNG 10 - NĂNG LƯỢNG DAO ĐỘNGB10.2 - BÀI TẬP - DẠNG 11 (PHẦN 1) - TỔNG HỢP DAO ĐỘNGB11.2 - BÀI TẬP - CHỮA DẠNG 11- TỔNG HỢP DAO ĐỘNG.B12.2 - BÀI TẬP - DẠNG 11(PHẦN 2) - TỔNG HỢP DAO ĐỘNGB13.2- BÀI TẬP- CHỮA DẠNG 11: TỔNG HỢP DAO ĐỘNGB14.2- BÀI TẬP - DẠNG 12: VDC (HỆ VẬT DAO ĐỘNG)


1502 phút


B13.2- BÀI TẬP - CHU KÌ, TẦN SỐ, PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNGB14.2 - BÀI TẬP - CHIỀU DÀI CON LẮCB15.2 - BÀI TẬP- LỰC ĐÀN HỒI, LỰC KÉO VỀB16.2 - BÀI TẬP - LỰC ĐÀN HỒI (VDC)B17.2 - BÀI TẬP - NĂNG LƯỢNG CON LẮC LÒ XO: THẾ NĂNG ĐÀN HỒIB18.2 - BÀI TẬP - CLLX CHỊU NGOẠI LỰCB19.2 - BÀI TẬP - VA CHẠMB20.2 - BÀI TẬP - CLLX Bị “Nhốt”B21.2 - BÀI TẬP - HỆ VẬT DAO ĐỘNG CLLXB22.2 -BÀI TẬP - CHU KỲ CLĐB23.2 - BÀI TẬP - CÁC THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG CLĐB24.2 - BÀI TẬP - PHƯƠNG TRÌNH CLĐB25.2 - BÀI HỌC LIVETREAM - NĂNG LƯỢNG CLĐB26.2 - BÀI TẬP - CLĐ VƯỚNG ĐINHB27.2 - BÀI HỌC LIVETREAM - CLĐ CHỊU NGOẠI LỰCB28.2 - BÀI TẬP - DAO ĐỘNG TẮT DẦNB28.1.2 - BÀI HỌC LIVETREAM - DAO ĐỘNG TẮT DẦN (VDC)B29.2 - BÀI TẬP - DAO ĐỘNG DUY TRÌ CƯỠNG BỨCB30.2 - BÀI TẬP - ĐỒ THỊ DAO ĐỘNGB31.2 - BÀI HỌC TRƯỚC - VDC: DẠNG 12: BÀI TOÁN 2 VẬT PHẦN 2. LÝ THUYẾT + DẠNG 13.CON LẮC LÒ XOB32.2- BÀI HỌC TRƯỚC- DẠY LẠI: TỔNG HỢP NHỮNG KIẾN THỨC QUAN TRỌNG PHẦN 1BÀI 33.2 - BÀI TẬP - DẠNG 13: CHU KÌ CON LẮC LÒ XOB34.2 - BÀI TẬP - CHỮA DẠNG 13 CHU KÌ CON LẮC LÒ XO.B35.2 - BÀI TẬP - DẠY LẠI: ÔN LẠI CÁC DẠNG TỪ 1-10B36.2 - BÀI TẬP - CHỮA DẠNG 15: CON LẮC LÒ XO - LỰC ĐÀN HỒIB37.2 - BÀI TẬP - VDC: DẠNG 15.1 - LỰC ĐÀN HỒI (PHẦN 2)B38.2 - BÀI TẬP - DẠNG 16 : DÒNG THỜI GIAN NÉN - GIÃNB39.2 - BÀI TẬP - DẠNG 16: THỜI GIAN LÒ XO NÉN - GIÃN (CHỮA BÀI TẬP)B40.2 - BÀI TẬP - DẠNG 17: NĂNG LƯỢNG CON LẮC LÒ XO (CHỮA BÀI TẬP)B41.2 - BÀI TẬP - CHỮA 26 + DẠNG 27: CON LẮC CHỊU BIẾN CỐ(VDC - chữa bài ở khóa VDC)


1035 phút


B1.2 - BÀI TẬP - SÓNG CƠ, SỰ TRUYỀN SÓNG CƠB2.2 - BÀI TẬP - SÓNG CƠ VÀ MỐI LIÊN HỆ VỚI ĐƯỜNG TRÒN PHAB3.2 - BÀI TẬP - GIAO THOA SÓNGB4.2 - BÀI TẬP - ĐẾM SỐ CỰC ĐẠI - CỰC TIỂUB5.2 - BÀI TẬP - CỰC TRỊ GIAO THOAB6.2 - BÀI TẬP - PHA GIAO THOAB7.2 - BÀI TẬP - SÓNG DỪNG (P1 : LÝ THUYẾT SÓNG DỪNG)B8.2 - BÀI TẬP - SÓNG DỪNG (P2: BÀI TẬP SÓNG DỪNG)B9.2 - BÀI HỌC LIVETREAM - SÓNG ÂMB10.2 - BÀI TẬP - DẠNG 31: CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG - PHƯƠNG TRÌNH SÓNG CƠBUỔI 11.2 - BÀI TẬP - DẠNG 32.1: TRẠNG THÁI CÁC PHẦN TỬ SÓNGB12.2 - BÀI TẬP - DẠNG 32.2: NHIỀU PHƯƠNG TRUYỀN SÓNG (VDC)B13.2 - BÀI TẬP - DẠNG 33: PHƯƠNG TRÌNH GIAO THOA, HÌNH ẢNH GIAO THOAB22.2 - BÀI TẬP - DẠNG 41 - ĐỒ THỊ SÓNG CƠ


1610 phút


B1.2 - BÀI TẬP - MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CHƯA MỘT PHẦN TỬ: R,L,CB2.2 - BÀI HỌC TRƯỚC - MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU RLC (P1: LÝ THUYẾT - PP ĐẠI SỐ)B3.2 - BÀI TẬP- MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU RLC(PHƯƠNG PHÁP CASIO VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐỒ VECTO)B4.2 - BÀI TẬP - MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CHỨA CUỘN DÂY KHÔNG THUẦN CẢMB5.2 - BÀI TẬP - GIÁ TRỊ TỨC THỜI ĐIỆN ÁP, DÒNG ĐIỆN TRONG MẠCH RLCB6.2- BÀI TẬP - CÔNG SUẤT, HỆ SỐ CÔNG SUẤTB7.2 - BÀI TẬP - CỰC TRỊ MẠCH RLC KHI CÓ TẦN SỐ THAY ĐỔIB8.2 - BÀI HỌC LIVETREAM - CỰC TRỊ MẠCH RLC KHI TẦN SỐ THAY ĐỔIB9.2 -BÀI TẬP - MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀUB10.2 - BÀI TẬP - MÁY BIẾN ÁPB11.2 - BÀI TẬP - TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG
B13.2 - BÀI TẬP - DẠNG 44: CÁC DẠNG BÀI ĐIỆN XOAY CHIỀUB14.2 - BÀI TẬP - DẠNG 44: PHẦN 2
B16.2 - BÀI TẬP - DẠNG 45: MẠCH RLrC VẬN DỤNG
B18.2 - BÀI TẬP - DẠNG 47: HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG
B20.2 - BÀI TẬP - DẠNG 48: R BIẾN THIÊNB21.2 - BÀI TẬP - DẠNG 49+50: L, C BIẾN THIÊN (PHẦN 1)B22.2 - BÀI TẬP - DẠNG 49: LC BIẾN THIÊN (PHẦN 2)
304 phút


B1.2 - BÀI TẬP - MẠCH DAO ĐỘNG LC: CÁC ĐẠI LƯỢNG CƠ BẢN VÀ PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNGB2.2 - BÀI TẬP - THỜI GIAN DAO ĐỘNG MẠCH LCB3.2 - BÀI TẬP - NĂNG LƯỢNG MẠCH LC. NỐI TẮT TỤ TRONG MẠCH CHỨA NHIỀU TỤ ĐIỆNB4.2 - BÀI TẬP - SÓNG ĐIỆN TỪ. TRUYỀN THÔNG BẰNG SÓNG ĐIỆN TỪB5.2 - BÀI TẬP - THU PHÁT SÓNG ĐIỆN TỪ KHI CÓ L,C THAY ĐỔI


895 phút


B1.2 - BÀI TẬP - THANG SÓNG ĐIỆN TỪ. CÁC LOẠI QUANG PHỔB2.2 - BÀI TẬP - TÁN SẮC ÁNH SÁNGB3.2 - BÀI TẬP - GIAO THOA ÁNH SÁNG TIA ĐƠN SẮCB4.2 - BÀI TẬP - GIAO THOA VỚI HAI, BA TIA ĐƠN SẮCB5.2 - BÀI TẬP - GIAO THOA ÁNH SÁNG TRẮNG, BẢN MỎNG VÀ DỊCH NGUỒN GIAO THOA100 phút
120 phút

Tags: LIVE C - Luyện Thi Theo Chuyên Đề

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN