Fanpage Mclass | HOTLINE: 0981163685 | 0936248658 | 0911473882

LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Lý 2K3

Vũ Tuấn Anh

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
0 bài giảng
0 phút
1487 phút

B1 - DẠNG 1+2 - CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐIỀU HÒA
129 phút

B2 - DẠNG 2+3 - CÁC ĐẠI LƯỢNG - PHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU HOÀ
152 phút

B3- CHỮA DẠNG 2+3 - HƯỚNG DẪN DẠNG 4
136 phút

B4 - CHỮA DẠNG 4 - HƯỚNG DẪN DẠNG 5.
119 phút

B5 - CHỮA DẠNG 5 - HƯỚNG DẪN DẠNG 6
122 phút

B6 - CHỮA DẠNG 6 - HƯỚNG DẪN DẠNG 7
105 phút

B7 - CHỮA DẠNG 7 - HƯỚNG DẪN DẠNG 8 + 9
128 phút

B8 CHỮA DẠNG 8+9 - QUÃNG ĐƯỜNG LỚN, NHỎ NHẤT - TỐC ĐỘ TRUNG BÌNH
128 phút

B9 - DẠNG 10 - NĂNG LƯỢNG DAO ĐỘNG
120 phút

B10- Dạng 11 (Phần 1)- Tổng hợp dao động
122 phút

B11 -DẠNG 11 (Phần 2) - Tổng hợp dạo động.
111 phút

B12- CHỮA DẠNG 11- TỔNG HỢP DAO ĐỘNG.
115 phút

Tags: LIVE C - Luyện Thi Theo Chuyên Đề

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN