Chia sẻ:

LIVE S - Khởi động - Hoá 2K5 - TTV

Giảng viên: Trương Trọng Vũ
2,000,000đ 1,000,000đ 50% GIẢM
Môn: Hoá Học Cấp độ: Lớp 12 Video: 53 bài giảng Thời lượng: 1791 phút

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
53 bài giảng
1791 phút
200 phút
75 phút
150 phút
50 phút


25 phút

100 phút
125 phút
100 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN