Fanpage Mclass | HOTLINE: 0981163685 | 0936248658 | 0911473882

LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Hóa

Phạm Văn Thuận

GIỚI THIỆU

Khóa học được chia làm 6 phần tương tự 6 chương của hóa học, bắt đầu từ vô cơ (kim loại) đến phần hữu cơ (C,H,O,N,...).

  • Hệ thống video bài giảng:
  • Hệ thống đề thi có bài giảng chữa đề gồm 5 đề thi Cơ bản (chỉ bao gồm các câu hỏi Nhận biết, Thông hiểu và vận dụng thấp) giúp học sinh rèn luyện nhuần nhuyễn các dạng bài dễ lấy điểm trong đề thi. Bài giảng chữa đề tập trung vào các câu hỏi dễ nhầm lẫn, cần lưu ý để tránh mất điểm trong đề thi.
  • Phòng luyện với ngân hàng câu hỏi đồ sộ bao gồm các câu hỏi ở mức độ Nhận biết, Thông hiểu giúp học sinh rèn luyện nhuần nhuyễn tất cả các dạng bài dễ lấy điểm từ đó hình thành kĩ năng, kĩ xảo khi làm các dạng bài đơn giản để đạt được mục tiêu điểm số đề ra.
  • Đặc điểm nổi bật của khóa học: tương tác trực tiếp với giáo viên, thầy Phạm Văn Thuận với kinh nghiệm hơn 7 năm dạy học cho nhiều thủ khoa qua các năm, tài liệu được sử dụng dạy học thay đổi theo chuẩn cấu trúc BGD.

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

  • Biết phương pháp làm các dạng bài lí thuyết trong đề thi
  • Biết làm các bài tập vận dụng thấp (chỉ cần thay số vào công thức)
NỘI DUNG KHOÁ HỌC
77 bài giảng
1500 phút
6281 phút

Buổi 1: Đại cương về kim loại
160 phút
Đại cương về Kim Loại  

Buổi 2: 2 dạng bài tập tính toán đại cương kim loại
135 phút
Đại cương kim loại  

Buổi 3: Ăn mòn kim loại+ điều chế kim loại.
149 phút

Buổi 4: Điện phân dung dịch
134 phút

Buổi 5: Hidrocacbon
phút

Buổi 6: Este - cơ bản
phút

Buổi 7: Lý thuyết tìm chất Este
0 phút

Buổi 8: Chuyên sâu chương 1 Este
phút

Buổi 9: Chất béo
phút

Buổi 10: Este nâng cao
phút

Buổi 11: Phương pháp đồng đẳng hóa
phút

Buổi 12: Chuyên sâu chương 2 - Cacbonhidrat
phút

Buổi 13: Chuyên sâu chương 3 Amin - Amino Axit - Peptit
163 phút

Buổi 14: Biện luận công thức Muối Amoni
0 phút

Buổi 15: Dạng Este cơ bản kinh điển
phút

Buổi 16: Chất béo
150 phút

Buổi 17: Dạng lí thuyết Este tìm chất
153 phút

Buổi 18: Nền tảng hóa 12
176 phút

Buổi 19 : Este nâng cao ( Đồng đẳng hóa)
146 phút

Buổi 20: Nền tảng chương III Amin - Amino axi - Peptit
161 phút

Tài liệu phương pháp đồng đẳng hóa
phút

Buổi 21: 2 dạng bài chắc chắn thi chương 3
183 phút

Buổi 22: Full các dạng Peptit
221 phút

Buổi 23: Chuyên sâu chương 4 - Polime
136 phút

Buổi 24: Hỗn hợp hữu cơ
129 phút

Buổi 25: Full 11 dạng Este hay nhất
157 phút

Buổi 26: Chất béo - Cacbonhidrat
143 phút

Đề thi thử tháng 9
phút

Buổi 27: Amin - Amino axit
158 phút

Buổi 28: Peptit - Protein - Polime
175 phút

Đề tổng hợp hữu cơ
phút

Buổi 29: Chương 5 - Đại cương kim loại
189 phút

Buổi 30: Điện phân dung dịch
181 phút

Buổi 31: Điện phân dung dịch hay nhất trong đề thi thử 2019
160 phút

Buổi 32: 2 bài toán kinh điển của kim loại
129 phút

Buổi 33: Kim loại kiềm, kiềm thổ
156 phút

Buổi 34: 2 dạng bài tập muối CO3
133 phút

Buổi 35: Nhôm và hợp chất của nhôm
169 phút

Đề thi thử tháng 10
10 phút

Buổi 36: Lấy gốc vô cơ ( buổi 1)
103 phút

Buổi 37: Lấy gốc vô cơ ( buổi 2)
126 phút

Buổi 38: Lấy gốc vô cơ( buổi 3)
168 phút

Buổi 39: Bài tập muối CO3
138 phút

Buổi 40: Bài toán nhiệt nhôm
156 phút

Buổi 41: Bài toán hỗn hợp vào nước
159 phút

Buổi 42: Chuyên sâu kim loại kiềm, kiềm thổ
105 phút

Buổi 43: Chuyên sâu nhôm
107 phút

Buổi 44: Sắt và hợp chất của sắt
149 phút

Buổi 45: Sắt và hợp chất của Sắt( phần 2)
140 phút

Buổi 46: Đồng , Crom và các kim loại khác.
149 phút

Buổi 47: Các dạng bài tập trọng tâm chắc chắn thi chương 1+3
160 phút

Đề thi thử tháng 11
phút

Buổi 48: Các dạng trọng tâm chắc chắn thi chương 4+5
181 phút

Buổi 49: Các dạng trọng tâm chắc chắn thi chương 5+6
171 phút

Buổi 50: Bài tập đồ thị
130 phút

Buổi 51: HNO3
173 phút

Đề thi thử tháng 12
10 phút

443 phút

Buổi 52: Chinh phục 6 điểm lý thuyết 01
139 phút

Buổi 53: Chinh phục 6 điểm lý thuyết 02
122 phút

Buổi 54: CP 6 điểm LT 03 Vô Cơ
162 phút

Buổi 55: CP 6 điểm LT 04 Vô Cơ
10 phút

Buổi 56: LT Đếm + Tìm chất
10 phút

60 phút

Buổi 57: Chất béo+ Amino axit
10 phút

Buổi 58: Biện công thức muối Amoni
10 phút

Buổi 59: Điện phân dung dịch
10 phút

Buổi 60: Hai bài toán kinh điển của kim loại
10 phút

Buổi 61: Nhiệt Nhôm - Muối CO3- - Hỗn hợp vào nước
10 phút

Buổi 62: Bài tập đồ thị
10 phút

70 phút

Buổi 63: Este Nâng cao
10 phút

Buổi 64: Este - Chất béo
10 phút

Buổi 65: Amin - Amino axit - Protein
10 phút

Buổi 66: Cacbohidrat - Polime
10 phút

Buổi 67: Đại cương kim loại
10 phút

Buổi 68: Kim loại kiềm, Kiềm thổ, Nhôm + sắt
10 phút

Buổi 69: Hỗn hợp hữu cơ ( Phần 1 )
10 phút

Tags: LIVE C - Luyện Thi Theo Chuyên Đề

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN