LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Hóa

Phạm Văn Thuận

GIỚI THIỆU

Khóa học được chia làm 6 phần tương tự 6 chương của hóa học, bắt đầu từ vô cơ (kim loại) đến phần hữu cơ (C,H,O,N,...).

  • Hệ thống video bài giảng:
  • Hệ thống đề thi có bài giảng chữa đề gồm 5 đề thi Cơ bản (chỉ bao gồm các câu hỏi Nhận biết, Thông hiểu và vận dụng thấp) giúp học sinh rèn luyện nhuần nhuyễn các dạng bài dễ lấy điểm trong đề thi. Bài giảng chữa đề tập trung vào các câu hỏi dễ nhầm lẫn, cần lưu ý để tránh mất điểm trong đề thi.
  • Phòng luyện với ngân hàng câu hỏi đồ sộ bao gồm các câu hỏi ở mức độ Nhận biết, Thông hiểu giúp học sinh rèn luyện nhuần nhuyễn tất cả các dạng bài dễ lấy điểm từ đó hình thành kĩ năng, kĩ xảo khi làm các dạng bài đơn giản để đạt được mục tiêu điểm số đề ra.
  • Đặc điểm nổi bật của khóa học: tương tác trực tiếp với giáo viên, thầy Phạm Văn Thuận với kinh nghiệm hơn 7 năm dạy học cho nhiều thủ khoa qua các năm, tài liệu được sử dụng dạy học thay đổi theo chuẩn cấu trúc BGD.

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

  • Biết phương pháp làm các dạng bài lí thuyết trong đề thi
  • Biết làm các bài tập vận dụng thấp (chỉ cần thay số vào công thức)
NỘI DUNG KHOÁ HỌC
77 bài giảng
1500 phút
6281 phút


Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Kinh nghiệm: năm