Fanpage Mclass | HOTLINE: 0981163685 | 0936248658 | 0911473882

Audio môn Hóa học thầy Phạm Văn Thuận

Phạm Văn Thuận

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
4 bài giảng
64 phút
91 phút

Bài 1: ESTE
Học thử 17 phút

Bài 2: CACBOHIDRAT
Học thử 22 phút

Bài 3: AMINO AXIT
Học thử 19 phút

Bài 4: POLIME

Bài 5: Đại cương kim loại
Học thử 10 phút

Bài 6: Kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm
Học thử 17 phút

Tags: Thực chiến phòng thi

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN