HOTLINE: 099.752.8636 - 024.5678.0343

Chia sẻ:

LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Hoá 2K6 - NXN

2,000,000đ 1,300,000đ 35% GIẢM
Môn: Hoá Học Cấp độ: Lớp 12 Video: 32 bài giảng Thời lượng: 2530 phút

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
32 bài giảng
2530 phút
1670 phút
85 phút


65 phút

69 phút

99 phút

69 phút99 phút

98 phút


Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN