HOTLINE: 099.752.8636 - 024.5678.0343

Chia sẻ:

LIVE T - Luyện đề - Hoá học 2K5 - TTV

Giảng viên: Trương Trọng Vũ
2,000,000đ 1,000,000đ 50% GIẢM
Môn: Hoá Học Cấp độ: Lớp 12 Video: 37 bài giảng Thời lượng: 3130 phút

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
37 bài giảng
3130 phút
3130 phút


Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN