HOTLINE: 099.658.2839

Chia sẻ:

LIVE T - Luyện đề - Hoá học 2K4 - PVT

Giảng viên: Phạm Văn Thuận
Khóa học ngừng đăng ký
Môn: Hoá Học Cấp độ: Lớp 12 Video: 105 bài giảng Thời lượng: 9245 phút
Khóa học này ngừng nhận đăng ký mới. Bạn vui lòng liên hệ hotline để được hỗ trợ.
Hotline: 099.658.2839

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
105 bài giảng
9245 phút
585 phút

Đề bài
Đáp án
102 phút

Đề bài
Đáp án
83 phút

Đề bài
Đáp án
104 phút

Đề bài
Đáp án
64 phút
1302 phút

Đề bài
Đáp án
86 phút

Đề bài
Đáp án
82 phút

85 phút

74 phút

70 phút

81 phút

80 phút

67 phút

73 phút

45 phút

75 phút

77 phút

60 phút

48 phút

62 phút

65 phút

60 phút

49 phút

63 phút

478 phút

Đề bài
Đáp án
79 phút

Đề bài
Đáp án
91 phút

Tài liệu
Đáp án
97 phút

Đề bài
Đáp án
123 phút

Đáp án
Đề bài
33 phút

Đáp án
Đề bài
55 phút

3826 phút

144 phút

140 phút

95 phút

99 phút

112 phút

112 phút


CBG2K3
Đáp án
120 phút

80 phút


LSD2K3
Đáp án
89 phút

99 phút

BL22K3
Đáp án
88 phút

CM12K3
Đáp án
93 phút

117 phút

100 phút

108 phút


BG12K3
Đáp án
115 phút

101 phút

DSHY01
Đáp án
98 phút

100 phút

Tài liệu
Đáp án
129 phút

Tài liệu
Đáp án
90 phút

Tài liệu
Đáp án
74 phút

Tài liệu
Đáp án
79 phút

Đề bài
Đáp án
122 phút

Tài liệu
Đáp án
120 phút

120 phút

Đề bài
Đáp án
93 phút

Đề bài
Đáp án
92 phút

Tài liệu
Đáp án
64 phút

Tài liệu
Đáp án
63 phút

Tài liệu
Đáp án
96 phút

Đề bài
Đáp án
97 phút

Tài liệu
Đáp án
87 phút

Tài liệu
Đáp án
116 phút

Tài liệu
Đáp án
91 phút

593 phút

33 phút

Tài liệu
92 phút

Tài liệu
Đáp án
81 phút

Đề bài
Đáp án
107 phút

Đề bài
Đáp án
88 phút

Đề bài
Đáp án
99 phút

Đề bài
Đáp án
93 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Tốt nghiệp ĐH Sư phạm Hà Nội. Là thủ khoa đầu vào kỳ thi tuyển sinh sau Đại học. Tốt nghiệp Thạc sĩ - Master khoa Hoá ĐHSP Hà Nội. Giáo viên giảng dạy Hóa học nổi tiếng trên VTVcab Đài truyền hình Việt Nam. Giáo viên Livestream Hóa học có số lượng đông số 1 cả nước từ 2018 - 2021