LIVE G - Tổng ôn - Hoá học 2K4 - PVT

Phạm Văn Thuận

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
0 bài giảng
0 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Là một giảng viên đầy nhiệt huyết cùng kỹ năng sư phạm tốt thầy Phạm Văn Thuận đã đồng hành với hơn 1 triệu sĩ tử Đại học để chinh phục ước mơ vào đại học của mình. Với thầy mỗi học sinh là một viên ngọc thô mà thầy sẽ là người thợ để mài cho viên ngọc đỏ được tỏa sáng.