LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Hóa 2K3

Phạm Văn Thuận

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
218 bài giảng
11535 phút
57 phút
1787 phút110 phút
AMIN


AMINOAXIT


AMINOAXIT


BTES


BTES


BTCBHDR

BLCTM

AMINOAXIT + CTM

DTTT9

LTPT

BTPT

BTPT

BTPT

QĐĐHHCN

AMAXPT

AMAXPT

51 phút

Tags: LIVE C - Luyện Thi Theo Chuyên Đề

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN