Fanpage Mclass | HOTLINE: 0981163685 | 0936248658 | 0911473882

LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Hóa 2K3

Phạm Văn Thuận

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
0 bài giảng
0 phút
72 phút

Bài 1.1 - ESTE - Định nghĩa, danh pháp

Bài 1.2 - ESTE - Tính chất vật lý

Bài 1.3 - ESTE - Tính chất hóa học, điều chế, ứng dụng
Học thử 16 phút

Bài 2.1 - CHẤT BÉO - Khái niệm, tính chất vật lí
Học thử 10 phút

Bài 2.2 - CHẤT BÉO - Tính chất hóa học, ứng dụng
Học thử 12 phút

Bài 3.1- Glucozo - Giới thiệu chung, tính chất vật lý, trạng thái tự nhiên, cấu tạo
12 phút

Bài 3.2. Glucozo - Tính chất hóa học
10 phút

1436 phút

BUỔI 1: ĐẠI CƯƠNG HỮU CƠ (Phần 1)
Học thử 117 phút

BUỔI 2: ĐẠI CƯƠNG HỮU CƠ (Phần 2)
Học thử 117 phút

BUỔI 3: 2 ĐỀ THI HK1 HAY NHẤT 2019
Học thử 88 phút

BUỔI 4: ANKAN
Học thử 100 phút

BUỔI 5: BÀI TẬP ANKAN
Học thử 101 phút

BUỔI 6: ANKEN
Học thử 111 phút

BUỔI 7: BÀI TẬP ANKEN
Học thử 101 phút

BUỔI 8: AKAĐIEN + ANKIN
Học thử 127 phút

BUỔI 9: ĐỀ KT 1 TIẾT + THI GIỮA KÌ 2 (Hidro cacbon)
Học thử 74 phút

BUỔI 10: PHENOL + ANCOL
Học thử 140 phút

BUỔI 11: PHENOL + ANCOL (dạng 4,5,6)
Học thử 96 phút

BUỔI 12 ANDEHIT - XETON
Học thử 128 phút

BUỔI 13: AXIT CACBOYLIC
Học thử 136 phút

1509 phút

B1 - ESTE - CHẤT BÉO
118 phút

B2 - CHẤT BÉO
91 phút

B3 - CHẤT BÉO
88 phút

B4 - BÀI TẬP ESTE CƠ BẢN
105 phút

B5 - LÝ THUYẾT TÌM CHẤT ESTE
81 phút

B6 - ESTE PHENOL
127 phút

B6+ BỔ TRỢ HS MẤT GỖC
99 phút

B7 - ESTE CƠ BẢN
124 phút

B8 - PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG ĐẲNG - TIẾP
86 phút

B9 - ÔN TẬP CHẤT BÉO
109 phút

B10 - ESTE NÂNG CAO.
114 phút

B10- ESTE NÂNG CAO.
114 phút

B11- CHỮA ĐỀ THI THỬ ĐỊNH KÌ THÁNG 8 - ESTE.
145 phút

B12 - CACBOHIDRAT.
108 phút

Tags: LIVE C - Luyện Thi Theo Chuyên Đề

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN