Fanpage Mclass | HOTLINE: 0981163685 | 0936248658 | 0911473882

Live T - Luyện đề - Toán

Hồ Thức Thuận

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
74 bài giảng
417 phút
12780 phút

Buổi 1: Đề Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định
159 phút

Buổi 2: Đề thi thử THPT QG-trường Kim Liên
201 phút

Buổi 3: Đề thi thử THPT QG lần 3
189 phút

Buổi 4: Đề KSCL THPT Đội Cấn-Vĩnh Phúc lần 2
166 phút

Buổi 5: Đề Thi thử Hậu Lộc2-Thanh Hóa Lần 1
171 phút

Buổi 6: Đề phát triển đề minh họa 2019 (đề số 1)
181 phút

Buổi 7: Chữa đề số 6 trong sách cc book Toán
196 phút

Buổi 8: Chữa đề số 7 trong sách cc book Toán
10 phút

Buổi 9: Chữa đề thi thử THPTQG lần
48 phút

Buổi 9: Chữa đề thi thử THPTQG lần 4 ( phần 2)
129 phút

Buổi 10 : Đề phát triển minh họa 2019 ( đề 2)
188 phút

Buổi 11: Chữa đề thi thử số 8 trong sác CC Book Toán ( phần 1)
95 phút

Buổi 11: Chữa đề số 8 trong sách cc book Toán (P2)
41 phút

Buổi 11: Chữa đề số 8 trong sách cc book Toán (P3)
10 phút

Buổi 11: Chữa đề số 8 trong sách cc book Toán (P3)
127 phút

Buổi 12: Chữa đề số 9 trong sách cc book Toán
173 phút

Buổi 13: Đề thi thử THPTQG Lần 5 full chi tiết
10 phút

Buổi 16: Đề phát triển đề minh họa 2019 (đề số 3)
194 phút

Buổi 17: Chữa đề thi đánh giá năng lực tháng 2
22 phút

Buổi 18 : Đề số 15 - Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An
155 phút

Buổi 19: Đề 16 - Đề test đầu vào lớp VDC 8+
213 phút

Buổi 20 : Đề phát triển minh họa 2019 ( đề số 4)
226 phút

Đề 21 : Chữa đề số 10 trong sách cc book Toán
212 phút

Buổi 22 : Đề phát triển đề minh họa 2019 (đề số 5)
215 phút

Buổi 23: Chữa đề số 11 trong sách cc book Toán
169 phút

Buổi 24: Đề phát triển đề minh họa 2019 (đề số 6)
142 phút

Buổi 25: Chữa đề số 25 trong sách cc book Toán
188 phút

Bài 26: Chữa đề thi đánh giá năng lực tháng 3
188 phút

Bài 27: Đề phát triển đề minh họa 2019 (đề số 7)
10 phút

Bài 28: Đề thi tham khảo 2020 của bộ giáo dục môn Toán
200 phút

Buổi 29 : Live chữa thi thử đề dự đoán 2020 lần 1
171 phút

Buổi 30: Đề phát triển đề minh họa 2019 (đề số 8) (P1)
155 phút

Buổi 30: Đề phát triểm minh họa 2019 ( đề 8) (P2)
Ngày phát hành: 13/06/2020
86 phút

Buổi 31: Live chữa chi tiết đề dự đoán sô 01 trong bộ 20 đề (P1)
151 phút

Buổi 31: Live chữa chi tiết thi thử đề dự đoán 2020 lần 2 (P2)
198 phút

Buổi 32: Live chữa chi tiết đề dự đoán sô 02 trong bộ 20 đề
135 phút

Buổi 33: Live chữa chi tiết đề dự đoán sô 03 trong bộ 20 đề
116 phút

Buổi 34: Đề phát triển đề minh họa 2019 (đề số 9) (P1)
116 phút

Buổi 34: Đề phát triển đề minh họa 2019 (đề số 9) (P2)
93 phút

Buổi 35: Live chữa chi tiết đề dự đoán sô 04 trong bộ 20 đề (P1)
141 phút

Buổi 35: Live chữa chi tiết thi thử đề dự đoán 2020 lần 3
195 phút

Buổi 36: Live chữa chi tiết đề dự đoán sô 05 trong bộ 20 đề ( P1)
130 phút

Buổi 36: Đề phát triển đề minh họa 2019 (đề số 10)
200 phút

Buổi 37: Live chữa chi tiết thi thử đề dự đoán 2020 lần 4
205 phút

Buổi 38: Live chữa chi tiết đề dự đoán sô 06 trong bộ 20 đề
152 phút

Buổi 39: Đề phát triển đề minh họa 2020 (đề số 11) (P1)
103 phút

Buổi 39: Đề phát triển đề minh họa 2020 (đề số 11) (P2)
95 phút

Bài 40: Live chữa chi tiết đề dự đoán sô 07 trong bộ 20 đề
130 phút

Bài 40: Live chữa chi tiết thi thử đề dự đoán 2020 lần 5
182 phút

Buổi 41: Live chữa đề thi minh họa lần 2
170 phút

Buổi 42: Live chữa chi tiết đề dự đoán sô 08 trong bộ 20 đề( P1)
122 phút

Buổi 42: Live chữa chi tiết thi thử đề dự đoán 2020 lần 6 (p2)
119 phút

Buổi 43: Luyện đề thi thử 2020 Trường THPT Phú Xuyên B
164 phút

Buổi 44: Live chữa chi tiết đề dự đoán sô 09 trong bộ 20 đề.
119 phút

Buổi 45: Live chữa chi tiết thi thử đề dự đoán 2020 lần 7
212 phút

BuổI 46: Live chữa chi tiết thi thử đề dự đoán 2020 lần 8
161 phút

Buổi 47: Live chữa đề thi thử Chuyên Thái Bình lần 3
161 phút

Buổi 48: Live chữa đề thi thử sở Hà Nội
159 phút

Buổi 49: Live chữa đề chuyên Vinh ( Chữa các câu VDC )
102 phút

Buổi 50: Live chữa đề chuyên Hồng Phong ( Các câu hay nhất )
72 phút

Buổi 51: Live chữa chi tiết thi thử đề dự đoán 2020 lần 9
45 phút

Buổi 52: Live chữa chi tiết đề dự đoán sô 10 trong bộ 20 đề
157 phút

Buổi 53 - Live chữa chi tiết thi thử đề dự đoán 2020 lần 10
167 phút

Buổi 54 : Live chữa chi tiết đề dự đoán sô 11 trong bộ 20 đề (P1)
70 phút

Buổi 54 : Live chữa chi tiết đề dự đoán sô 11 trong bộ 20 đề (P2)
65 phút

Buổi 55 : Live chữa chi tiết đề dự đoán sô 12 trong bộ 20 đề
75 phút

Buổi 56 : Live chữa đề chuyên Thái Bình ( Lần 4)
181 phút

Buổi 57 - Đề thi thực chiến 2020 lần 1
180 phút

Buổi 58 : Đề thi thử sở Hà Nội lần 2
10 phút

Buổi 59 - Chữa đề chuyên Vĩnh Phúc lần 2 (P1)
68 phút

Buổi 59 - Chữa đề thi chuyên Vĩnh Phúc lần 2 (P2)
127 phút

Buổi 60 - Đề thực chiến 2020 LẦN 2 P1
64 phút

Buổi 61 - Đề thực chiến 2020 LẦN 2 P2
102 phút

Buổi 62 - Đề thực chiến 2020 lần 3 P1
111 phút

Buổi 63 - Đề Thực Chiến 2020 Lần 3 P2
76 phút

Buổi 64 - Live chữa chi tiết đề dự đoán sô 13 trong bộ 20 đề
95 phút

Buổi 65 - ĐỀ THI THỬ SỞ HÀ TĨNH LẦN 2 P1
77 phút

Buổi 66 - ĐỀ THI THỬ SỞ HÀ TĨNH LẦN 2 P2
119 phút

Buổi 67 - CHỮA ĐỀ SỞ QUẢNG BÌNH
141 phút

Buổi 68 - CHỮA ĐỀ SỞ THÁI BÌNH
179 phút

Buổi 69 - ĐÊ THI THỬ SỞ HÀ NỘI LẦN 3
120 phút

Buổi 70 - ĐỀ THỰC CHIẾN 2020 LẦN 4 P1
153 phút

Buổi 71 - ĐỀ THỰC CHIẾN 2020 LẦN 4 P2
77 phút

Buổi 72 - CHỮA ĐỀ SỞ NAM ĐỊNH
162 phút

Buổi 73 - CHỮA ĐỀ CHUYÊN VINH LẦN 2
180 phút

Buổi 74 - ĐỀ THI THỬ ĐHQG HÀ NỘI
170 phút

Buổi 75 - ĐỀ THỰC CHIẾN 2020 LẦN 5
224 phút

Buổi 76 -Live chữa chi tiết đề dự đoán sô 15 trong bộ 20 đề
142 phút

Buổi 77 - Live chữa chi tiết đề dự đoán sô 16 trong bộ 20 đề
34 phút

Buổi 78 - Live chữa chi tiết đề dự đoán sô 16 trong bộ 20 đề
140 phút

Buổi 79 - Live chữa chi tiết đề dự đoán sô 17 trong bộ 20 đề
128 phút

Buổi 80 - ĐỀ ÔN THI TRÚNG TỦ LẦN 1
206 phút

Buổi 81 - ĐỀ ÔN THI TRÚNG TỦ LẦN 2
181 phút

Buổi 82 - ĐỀ ÔN THI TRÚNG TỦ LẦN 3
211 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN