HOTLINE: 099.752.8636 - 024.5678.0343

Chia sẻ:

LIVE G - 2K7 - HỌC TỐT TOÁN 9

Khóa học ngừng đăng ký
Môn: Toán Cấp độ: Lớp 9 Video: 208 bài giảng Thời lượng: 2566 phút
Khóa học này ngừng nhận đăng ký mới. Bạn vui lòng liên hệ hotline để được hỗ trợ.

GIỚI THIỆU

- Cô Phạm Hoài Thương – hiện là Giám đốc Mclass.vn THCS, cũng là Giáo viên trực tiếp luyện thi môn Toán cho học sinh lớp 8, 9 trên toàn quốc.
- Cô đã từng quản lí và giảng dạy tại các hệ thống Giáo dục lớn như Hocmai.vn, EGroup, Beta Education,….
- Không chỉ giảng dạy dễ hiểu, tỉ mỉ, cô còn gần gũi, thân thiết với các trò nên được các trò gọi tên thân mật là “Mami Thương Nhớ”.

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

1. Ôn tập toàn bộ kiến thức trọng tâm, bám sát đề thi vào 10.
2. Ôn tập toàn bộ các dạng bài quan trọng, trên 90% là xuất hiện trong đề thi vào 10.
3. Rà soát kiến thức, luyện kĩ năng làm bài và kĩ năng trình bày.
4. Lấp chỗ hổng kiến thức, giúp học sinh bứt phá và tối ưu điểm số.

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
208 bài giảng
2566 phút
64 phút


3 phút

3 phút

3 phút

3 phút

4 phút

4 phút

2 phút

3 phút

3 phút

3 phút

5 phút

3 phút

240 phút


4 phút

4 phút

4 phút

5 phút

5 phút

7 phút

6 phút

4 phút

5 phút

7 phút

5 phút

6 phút

6 phút

5 phút

4 phút

9 phút

9 phút

7 phút

7 phút

8 phút

5 phút

4 phút

6 phút

6 phút

6 phút

5 phút

6 phút

7 phút

9 phút

6 phút

7 phút

6 phút

10 phút

6 phút

9 phút

157 phút


6 phút

2 phút

6 phút

6 phút

5 phút

3 phút

4 phút

4 phút

5 phút

7 phút

7 phút

8 phút

7 phút

6 phút

7 phút

6 phút

6 phút

7 phút

18 phút

12 phút

215 phút


5 phút

7 phút

4 phút

5 phút

5 phút

10 phút

7 phút

7 phút

6 phút

6 phút

6 phút

6 phút

3 phút

4 phút

6 phút

5 phút

8 phút

5 phút

10 phút

10 phút

11 phút

9 phút

12 phút

8 phút

5 phút

7 phút

6 phút

7 phút

407 phút


6 phút

5 phút

5 phút

5 phút

5 phút

6 phút

25 phút

25 phút

25 phút

25 phút

25 phút

25 phút

25 phút

25 phút

25 phút

25 phút

25 phút

25 phút

25 phút

25 phút

430 phút


7 phút

4 phút

6 phút

7 phút

6 phút

25 phút

25 phút

25 phút

25 phút

25 phút

25 phút

25 phút

25 phút

25 phút

25 phút

25 phút

25 phút

25 phút

25 phút

25 phút

537 phút


25 phút

2 phút

2 phút

4 phút

25 phút

4 phút

8 phút

4 phút

7 phút

5 phút

3 phút

4 phút

4 phút

6 phút

3 phút

4 phút

6 phút

25 phút

6 phút

5 phút

7 phút

6 phút

3 phút

25 phút

6 phút

4 phút

5 phút

4 phút

25 phút

25 phút

25 phút

25 phút

25 phút

25 phút

25 phút

25 phút

25 phút

25 phút

25 phút

25 phút

516 phút


8 phút

11 phút

12 phút

12 phút

13 phút

12 phút

9 phút

17 phút

10 phút

12 phút

25 phút

25 phút

25 phút

25 phút

25 phút

25 phút

25 phút

25 phút

25 phút

25 phút

25 phút

25 phút

25 phút

25 phút

25 phút

0 phút

0 phút

0 phút

0 phút

0 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN