Chia sẻ:

KHÓA ĐGNL ĐẠI HỌC QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

Giảng viên: Mclass
1,200,000đ 700,000đ 42% GIẢM
Môn: Tổng Hợp Cấp độ: Lớp 12 Video: 33 bài giảng Thời lượng: 1002 phút

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
33 bài giảng
1002 phút
275 phút

Đề
Đáp án
25 phút

Đề
Đáp án
25 phút

Đề
Đáp án
25 phút

Đề
Đáp án
25 phút

Đề
Đáp án
25 phút

Đề
Đáp án
25 phút

Đề
Đáp án
25 phút

Đề
Đáp án
25 phút

Đề
Đáp án
25 phút

Đề
Đáp án
25 phút

Đề
Đáp án
25 phút

454 phút
BỘ 300 CÂU TRẮC NGHIỆM NGỮ VĂN

47 phút

Đề Tây Tiến
Đáp án Tây Tiến
Đề Việt Bắc
Đáp án Việt Bắc
78 phút

Đề Đất nước
Đáp án Đất nước
Đề Sóng
Đáp án Sóng
70 phút

Đề sông Hương
Đáp án sông Hương
Đề sông Đà
Đáp án sông Đà
85 phút

Đề Vợ chồng A Phủ
Đáp án Vợ chồng A Phủ
Đề vợ Nhặt
Đáp án vợ Nhặt
73 phút64 phút

64 phút

82 phút

Đề
20 phút

20 phút

17 phút

25 phút

127 phút

Đề
21 phút

Đề
12 phút

Đề
12 phút

Đề
13 phút

Đề
10 phút

Đề
10 phút

Đề
11 phút

Đề
12 phút

Đề
11 phút

Đề
15 phút

0 phút
BỘ ĐỀ TIẾNG ANH

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN