Chia sẻ:

KHÓA ĐGNL ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Giảng viên: Mclass
1,200,000đ 700,000đ 42% GIẢM
Môn: Tổng Hợp Cấp độ: Đại Học / Lớp 12 Video: 17 bài giảng Thời lượng: 704 phút

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
17 bài giảng
704 phút
454 phút
BỘ 300 CÂU TRẮC NGHIỆM NGỮ VĂN

47 phút

Đề Tây Tiến
Đáp án Tây Tiến
Đề Việt Bắc
Đáp án Việt Bắc
78 phút

Đề Đất nước
Đáp án Đất nước
Đề Sóng
Đáp án Sóng
70 phút

Đề sông Hương
Đáp án sông Hương
Đề sông Đà
Đáp án sông Đà
85 phút

Đề Vợ chồng A Phủ
Đáp án Vợ chồng A Phủ
Đề vợ Nhặt
Đáp án vợ Nhặt
73 phút250 phút
Đề mẫu 2022 DHBKHN

Đề Toán
25 phút

Đề Toán
25 phút

Đề Toán
25 phút

Đề Toán
25 phút

Đề Toán
25 phút

25 phút

25 phút

25 phút

25 phút

25 phút

0 phút
BỘ ĐỀ TIẾNG ANH

0 phút
BỘ ĐỀ LÝ

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN