Fanpage Mclass | HOTLINE: 0981163685 | 0936248658 | 0911473882

LIVE T - Luyện Đề - Tiếng Anh

Phí Thị Bích Ngọc

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
76 bài giảng
6577 phút
2242 phút

B1 - GIẢI CHI TIẾT ĐỀ CHUYÊN HOÀNG VĂN THỤ
Học thử 72 phút
HoangVanThu  

B2 - GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỞ GD-ĐT HẢI PHÒNG 2019
10 phút

B3 - GIẢI CHI TIẾT ĐỀ CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU - NGHỆ AN 2020
89 phút

B4 - GIẢI CHI TIẾT ĐỀ CHUYÊN HẠ LONG - THI LẦN 1 2020
74 phút

B5 - GIẢI CHI TIẾT ĐỀ CHUYÊN HẠ LONG-QUẢNG NINH 2020 LẦN 1
120 phút

B6 - GIẢI ĐỀ CHUYÊN BẮC NINH LẦN 2 -2020
111 phút

B7 - CHỮA ĐỀ CHUYÊN THÁI BÌNH
127 phút

B8 - CHỮA ĐỀ CHUYÊN NGUYỄN TRÃI- HẢI DƯƠNG
107 phút

B9 - CHỮA ĐỀ CHUYÊN HÀ GIANG (PHẦN 1)
16 phút

B10 - CHỮA ĐỀ CHUYÊN HÀ GIANG (PHẦN 2)
94 phút

B11 - CHỮA CHI TIẾT ĐỀ 3
98 phút

B12 - PHÂN TÍCH ĐỀ MINH HOẠ _ QUẨY CHI TIẾT ĐỀ 4
107 phút

B13 - SAU TINH GIẢN MÔN ANH 2020 PHẢI HỌC NHƯ THẾ NÀO?
70 phút

B14 - CHỮA FULL ĐỀ MINH HOẠ BGD MÔN ANH 2020 CHI TIẾT
100 phút

B15 - CHỮA CHI TIẾT ĐỀ 5 (PHẦN 1)
4 phút

B16 - CHỮA CHI TIẾT ĐỀ 5 (PHẦN 2)
135 phút

B17 - CHỮA CHI TIẾT ĐỀ 7
137 phút

B18 - CHỮA CHI TIẾT BUỔI 8
102 phút

B18 - CHỮA CHI TIẾT BUỔI 8
102 phút

B19 - CHỮA CHI TIẾT BUỔI 9
90 phút

B20 - ĐỀ CHUYÊN THÁI NGUYÊN
94 phút

B21 - CHỮA ĐỀ CHUYÊN LONG AN
101 phút

B22 - CHỮA CHI TIẾT VĨNH PHÚC
96 phút

B23 - CHỮA CHI TIẾT ĐỀ HÀ TĨNH
121 phút

B24 - Đề thi đánh giá năng lực môn Anh ĐHQGHCM
65 phút

837 phút

B1 - GIẢI ĐỀ 03 SÁCH THẦN TỐC LUYỆN ĐỀ
72 phút

B2 - GIẢI ĐỀ 04 SÁCH THẦN TỐC LUYỆN ĐỀ
72 phút

B3 - GIẢI ĐỀ 05 SÁCH THẦN TỐC LUYỆN ĐỀ
93 phút

B4 - GIẢI ĐỀ 11 SÁCH THẦN TỐC LUYỆN ĐỀ
92 phút

B5 - GIẢI ĐỀ 12 SÁCH THẦN TỐC LUYỆN ĐỀ
62 phút

B6 - GIẢI ĐỀ 13 SÁCH THẦN TỐC LUYỆN ĐỀ
78 phút

B7 - GIẢI ĐỀ 14 SÁCH THẦN TỐC LUYỆN ĐỀ
46 phút

B8 - GIẢI ĐỀ 15 SÁCH THẦN TỐC LUYỆN ĐỀ
54 phút

B9 - GIẢI ĐỀ 21 SÁCH THẦN TỐC LUYỆN ĐỀ
23 phút

B10 - GIẢI ĐỀ 22 SÁCH THẦN TỐC LUYỆN ĐỀ
73 phút

B11 - GIẢI ĐỀ 23 SÁCH THẦN TỐC LUYỆN ĐỀ
80 phút

B12 - GIẢI ĐỀ 24 SÁCH THẦN TỐC LUYỆN ĐỀ
92 phút

1954 phút

B1 - Chuyên đề Luyện đề dự đoán 8+
50 phút

B2 - Chuyên đề Luyện đề số 2
48 phút

B3 - Chữa chi tiết đề minh họa lần 2.
75 phút

B4 - FULL ĐỀ 1 + ĐỀ 2 - SÁCH 25 ĐỀ MINH HOẠ 8
131 phút

B5 - CHỮA SÁCH 25 ĐỀ MINH HOẠ 8+ ĐỀ SỐ 3
113 phút

B6 - CHỮA FULL ĐỀ SỞ HÀ TĨNH MỚI
84 phút

B7 - CHỮA SÁCH 25 ĐỀ MINH HOẠ 8+ ĐỀ SỐ 16
100 phút

B8 - CHỮA SÁCH 25 ĐỀ MINH HOẠ 8+ ĐỀ SỐ 17
56 phút

B9 - CHỮA SÁCH 25 ĐỀ MINH HOẠ 8+ ĐỀ SỐ 5
100 phút

B10 - Chữa đề 1 - bộ 5 đề dự đoán
78 phút

B11 - Chữa đề 2 - bộ 5 dề dự đoán
76 phút

B12 - Chữa đề 3 - Bộ 5 đề dự đoán.
76 phút

B13 - Chữa đề 4 - bộ 5 đề dự đoán
78 phút

B14 - Chữa đề 5 - Bộ 5 đề dự đoán
10 phút

B15 - Đề thi sở Hà Nội
77 phút

B16 - Chữa sách 25 đề minh họa 8+ đề số 18
108 phút

B17 - Chữa sách 25 đề minh họa 8+ đề số 6
113 phút

B18 - Chữa sách 25 đề minh họa 8+ đề số 19.
100 phút

B19 - Đề chuyên Thái Bình 2020
76 phút

B20 - Chữa sách 25 đề minh họa 8+ đề số 7
117 phút

B21 - Chữa sách 25 đề minh họa 8+ đề số 20
97 phút

B22 - ĐỀ SỞ HÀ NỘI LẦN 2
93 phút

B23 - CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU 2020 LẦN 2
98 phút

1756 phút

CHỮA CHI TIẾT ĐỀ THI THPTQG MÔN ANH 2019
75 phút

B2 -CHỮA ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 1
101 phút

B3 - CHỮA ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 2
98 phút

B4 - CHỮA ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 3
89 phút

B5 - CHỮA ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 4
101 phút

B6 - CHỮA ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 5
113 phút

B7 - CHỮA ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 6
97 phút

B8 - CHỮA ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 7
102 phút

B9 - CHỮA ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 8
93 phút

B10 - CHỮA ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 9
105 phút

B11 - CHỮA ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 10
98 phút

B12 - CHỮA ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 11
98 phút

B13 - CHỮA ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 12
95 phút

B14 - CHỮA ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 13
95 phút

B15 - CHỮA ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 14
77 phút

B16 - CHỮA ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 15
107 phút

B17 - CHỮA ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 16
104 phút

B18 - CHỮA ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN CUỐI
108 phút

Tags: LIVE T - Luyện Đề

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN