HOTLINE: 099.752.8636 - 024.5678.0343

Chia sẻ:

LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Anh 2K5 - DML

Giảng viên: Đỗ Mạnh Linh
2,000,000đ 1,200,000đ 40% GIẢM
Môn: Tiếng Anh Cấp độ: Lớp 12 Video: 142 bài giảng Thời lượng: 6915 phút

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

1.Trong 1 buổi học có thể sẽ bao gồm cả nội dung ngữ pháp và đọc hiểu để tăng tốc khóa học

2.Các buổi test định kì theo tháng chưa bao gồm trong đề cương 


NỘI DUNG KHOÁ HỌC
142 bài giảng
6915 phút
1933 phút

Tài liệu kèm theo
86 phút

Tài liệu kèm theo
81 phút

Tài liệu kèm theo
97 phút

Tài liệu kèm theo
116 phút

Tài liệu kèm theo
17 phútTài liệu kèm theo
73 phút

Tài liệu kèm theo
100 phút

Tài liệu kèm theo
89 phút

Tài liệu kèm theo
88 phút

Tài liệu kèm theo
85 phút

Tài liệu kèm theo
96 phút

Tài liệu kèm theo
105 phút

Tài liệu kèm theo
78 phút

Tài liệu kèm theo
96 phút


Tài liệu UNIT 9 Mới
115 phút

Tài liệu UNIT 9 Cũ
103 phút

Tài liệu UNIT 10 Mới
78 phút2356 phút
Tài liệu chương 11

Chương 1 các thì tiếng anh
96 phút

96 phút

Tài liệu chương 2
86 phút

Tài liệu chương 3
98 phút

Tài liệu chương 4
88 phút

Tài liệu chương 5
109 phút

Tài liệu chương 6
91 phút

61 phút

15 phút

Tài liệu chương 7
90 phút

Tài liệu chương 8
85 phút

Tài liệu chương 9
91 phút

102 phút

Tài liệu chương 10
110 phút

Tài liệu chương 11
93 phút

Tài liệu chương 12
91 phút

Tài liệu chương 13
94 phút

Tài liệu chương 14
85 phút

Tài liệu chương 15
93 phút

Tài liệu chương 16
92 phút

Tài liệu chương 17
78 phút

Tài liệu chương 18
56 phút

Tài liệu chương 19
Tài liệu chương 20
78 phút

Tài liệu chương 21
73 phút

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN