Fanpage Mclass | HOTLINE: 0981163685 | 0936248658 | 0911473882

LIVE C - Luyện Thi Chuyên Đề - Anh 2K3

Phí Thị Bích Ngọc

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
0 bài giảng
0 phút
1172 phút

B1 - NỘI QUY HỌC TẬP + CHUYÊN ĐỀ 1 - TRỌNG ÂM
88 phút

B2 - CHUYÊN ĐỀ 1 - TRỌNG ÂM PHẦN 2
66 phút

B3 - CHUYÊN ĐỀ 1 - TRỌNG ÂM PHẦN 3
67 phút

B4 - CHUYÊN ĐỀ 2 - NGỮ ÂM PHẦN 1
74 phút

B5 - CHUYÊN ĐỀ 2 - NGỮ ÂM PHẦN 2
74 phút

B6 - HƯỚNG DẪN 30 CÂU BÀI TẬP PHÁT ÂM CƠ BẢN
79 phút

B7 - CHUYÊN ĐỀ 2 - NGỮ ÂM (PHẦN CUỐI)
67 phút

B8 - CHUYÊN ĐỀ 3 - TỔNG HỢP THÌ (PHẦN 1)
84 phút

B9 - CHUYÊN ĐỀ 3 - TỔNG HỢP THÌ (PHẦN 2)
86 phút

B10 - CHUYÊN ĐỀ 3 - TỔNG HỢP THÌ (PHẦN 3)
73 phút

B11 - CHUYÊN ĐỀ 3 - TỔNG HỢP THÌ (PHẦN 4) QKHT, QKHTTD
67 phút

B12 - CHUYÊN ĐỀ 3 - TỔNG HỢP THÌ (BUỔI 5) TLĐ, TLTD
66 phút

B13 - CHỮA 50 CÂU TỔNG HỢP THÌ. EXERCISE 4
58 phút

B14 - Ôn tập phát âm - trọng âm- thì.
81 phút

B15 - 50 CÂU TRẮC NGHIỆM UNIT 3 SÁCH CŨ.
61 phút

B16- CHUYÊN ĐỀ 4- BUỔI 1- TỪ LOẠI - DANH TỪ.
81 phút

150 phút

B1 - UNIT 1 - HOME LIFE ( PHẦN 1)
75 phút

B2 - UNIT 1 - HOME LIFE (PHẦN 2)
75 phút

149 phút

B1 - CHỮA ĐỀ THI THỬ LẦN 1 - 50 CÂU NGỮ PHÁP
84 phút

B2- THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THÁNG 8.
65 phút

Tags: LIVE C - Luyện Thi Theo Chuyên Đề

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN