Chia sẻ:

2K8 - LIVE VIP - MÔN VĂN - CÔ NGUYỄN BÍCH NGỌC

1,800,000đ 1,200,000đ 33% GIẢM
Môn: Ngữ Văn Cấp độ: Lớp 8 / Lớp 9 Video: 28 bài giảng Thời lượng: 700 phút

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
28 bài giảng
700 phút
700 phút

TDHV81

TTNCDV

TLMNV3

TTVNV4

LTTTV5

TNVBB6

THTTB7

BTTHTT

LKDVVB

TNDPBN

CBBD11


25 phút
V2K8LH

2K8TTT


2K8CGV

V2K817

V2K818

NCNGNT

V2K820

V2K821

CDBTM1

V2K823

V2K824

V2K825

V2K826

25 phút
V2K827

V2K828

Tags:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN