Fanpage Mclass | HOTLINE: 0981163685 | 0936248658 | 0911473882

LIVE S - Khởi động - Toán 2K3

Hồ Thức Thuận

GIỚI THIỆU

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC

NỘI DUNG KHOÁ HỌC
0 bài giảng
0 phút
1085 phút

Buổi 1 : Bài toán 1: Quy tắc tính đạo hàm (P1)
114 phút

Buổi 2 : Bài toán 1: Quy tắc tính đạo hàm (P2)
132 phút

Buổi 3 : Bài toán 1: Quy tắc tính đạo hàm (P3)
10 phút

Buổi 4 : Tổng ôn thi HK 2 Toán lớp 11
105 phút

Buổi 5 : Tổng ôn thi HK 2 Toán lớp 11
120 phút

Buổi 6: Bài toán 2 - Tiếp tuyến tại điểm
108 phút

Buổi 7: Bài toán 3 - Tiếp tuyến dựa vào hệ số góc
10 phút

Buổi 8 : Đề ôn thi HK2- Lớp 11 ( đề số 1) (P1)
89 phút

Buổi 9: Đề ôn thi HK2- Lớp 11 ( đề số 1) (P2)
67 phút

Buổi 10 : Đề ôn thi HK2- Lớp 11 (đề số 2)
84 phút

Buổi 11: Đề thi thử HK2 Lớp 11 - lần 2
111 phút

Buổi 12: Live đề THPT Phan Đình Phùng (HK2 - lớp 11)
135 phút

1101 phút

Buổi 1 - Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng (P1).
128 phút

Buổi 2 - Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng (P2).
110 phút

Buổi 3 - Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng (P3).
91 phút

Buổi 4 - Khoảng cách 2 đường thẳng chéo nhau.
92 phút

Buổi 5 - Khoảng cách 2 đường thẳng chéo nhau (Tiếp).
80 phút

Buổi 6 - Hình không gian và bài toán về góc.
112 phút

Buổi 7 - Góc giữa 2 mặt phẳng.
79 phút

Buổi 8 - Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng
82 phút

Buổi 9 - Thể tích dạng 1 - Chóp có sẵn chiều cao
76 phút

Buổi 10 - Thể tích dạng 2, 3 - Chóp đều và chóp có thể tích vuông góc với đáy
81 phút

Buổi 11 - Thể tích dạng 4 - Chóp có các cạnh bên bằng nhau
75 phút

Buổi 12 - Thể tích dạng 5 - Chóp có các mặt bên cùng tạo với đáy góc bằng nhau
10 phút

Buổi 13 - Thể tích dạng 6 - tỉ số thể tích cho 2K2 và 2K3
85 phút

Tags: LIVE S - START

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN