© Thông tin trên website được giữ bản quyền bởi mclass.

Follow us:
Tác giả: {{ selectedBook.author.name }}

{{ selectedBook.name }}

{{ selectedBook.intro }}


Giá bìa: {{ selectedBook.price }} {{ selectedBook.currency}}

Giá sale trong tháng 5: {{ selectedBook.sale_price }} {{ selectedBook.currency}} / cuốn

Giá sale trong tháng 5: 240.000 đ / 2 cuốn

Giới thiệu tác giả

{{ selectedBook.author.name }}

Sách được xem nhiều

Xem thêm sách trong Kho sách do các thầy cô mclass biên soạn.

ĐĂNG KÝ SÁCH

Bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin dưới đây để đặt sách thuận lợi nhất.

Chọn một hoặc nhiều Sách để đăng ký (*):