Tham khảo gợi ý: Bài làm Ngữ Văn thi THPTQG 2022, Lớp Văn thầy Nhật
Chúc mừng các em học sinh 2k4 đã vượt qua môn thi đầu tiên của kỳ thi THPTQG 2022 năm nay, với môn Ngữ Văn,